Kun 63 prosent av befolkningen svarer at de har stor eller meget stor grad av tillit til helsemyndighetenes håndtering av koronaviruset.

Tallet er hentet fra Helsedirektoratets befolkningsundersøkelse for uke 49. Rapporten publiseres ukentlig.

63 prosent er en drastisk nedgang på relativt kort tid. I uke 41 – som varte fra 11. til 17. oktober – svarte 83 prosent av de spurte at de hadde stor eller meget stor grad av tillit til håndteringen. Altså har andelen som har stor grad av tillit falt med 20 prosentpoeng, tilsvarene én av fem.

– Vi har målt tillit til helsemyndighetene siden februar 2020 og ser at kurven for tillit har variert gjennom disse månedene. Det ser ut til at tillit henger sammen med smittesituasjonen i landet. Når smittetallene går opp har ofte tilliten gått noe ned, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til Avisa Oslo.

Om man kun ser på tallene fra Oslo og Viken, svarer 64 prosent at de har høy grad av tillit til håndteringen.

Usikker på bakgrunnen

Tilliten til helsemyndighetene er ikke på sitt laveste nivå, men man må tilbake til uke 10 i 2020 – uka før daværende statsminister Erna Solberg og regjeringen innførte de strengeste og mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid – for å finne lavere grad av tillit enn nå.

– Vi har ikke analysert bakgrunnen for den nedgangen vi har sett nå, men vi antar at det henger sammen med at folk i høst var innstilt på at pandemien var over, og at det er tungt å gå på en ny runde. Det har vi stor forståelse for. Det er også vanskelig for mange å leve i en så usikker tid der det skjer raske endringer, sier Guldvog.

Samtidig opplyser en stor andel av de spurte – hele 89 prosent – at de følger råd og regler i stor grad. Dette betrygger helsedirektøren.

– Men selv om folk er lei, ser vi at flertallet likevel følger råd og regler.

Helsebyrådens oppfordring

Da Avisa Oslo tidligere denne uka intervjuet Oslos helsebyråd Robert Steen, var han klar på at situasjonen er alvorlig. Han pekte på at Oslo ikke hadde nedjustert test- og vaksinekapasiteten sin siden samfunnet ble åpnet i slutten av september, men at den nye omikron-varianten, som sprer seg svært raskt i Norge, likevel kom brått på.

– Jeg tror ikke vi skal overdrive det at vi var forberedt, for ingen så at dette skulle komme. Smittekraften i omikron-viruset var det nok ingen som så, og der var vi uforberedt, sa han til Avisa Oslo.

Han benyttet anledningen til å komme med en oppfordring til Oslos innbyggere:

– Dette er en situasjon ingen ønsket seg. Dette er noe vi så til de grader kunne klart oss uten. Vi går inn i en juletid, der det kan bli veldig tungt for mange.

– Har du litt ekstra ressurser eller overskudd: tenk deg om og spør deg selv om du kjenner noen som kunne trengt litt ekstra omtanke denne julen. Jeg frykter det er mange som fort kan bli veldig isolert denne jula, og veldig ensomme. Oslofolk sto sammen i forrige runde av denne pandemien. Vi klarte oss gjennom sammen og vi kommer til å klare det igjen.