Ifølge tall fra Osloskolen var det færre ansatte med fravær tirsdag 4. januar enn før jul:

– Denne rapporteringen viser at bemanningstilstanden generelt i Osloskolen er bedre nå enn den var før jul. Men situasjonen er fortsatt krevende, og det er store variasjoner mellom skoler, sier direktør i Utdanningsetaten, Marte Gerhardsen.

Vanligvis, altså i årene før pandemien, har utdanningssektoren hatt noe lavere legemeldt sykefravær enn Oslos befolkning for øvrig. Prosentandelen var henholdsvis 3,1 prosent i utdanningssektoren og 3,5 ellers i Oslo i 2019, ifølge NAV.

I tredje kvartal i 2021, derimot, hadde andelen legemeldte sykefravær i utdanningssektoren steget til 3,5 prosent.


Ledere Lærere Skoleassistenter AKS-assistenter Administrasjon Andre

4. januar 2022

73 551 320 321 65 83

10. desember 2021

110 1070 478 526 111 144

Det var totalt 157 av 181 skoler som svarte på undersøkelsen.

Slik foregår massetestingen i skolene

– I dag ønsket vi elevene tilbake til den fysiske skolehverdagen, etter en periode med digital undervisning. Det er viktig for både læring og trivsel. Vi er opptatt av at skolene er mest mulig åpne. Ansatte og ledelsen på skolene våre legger ned en imponerende innsats for å få til det, sier Gerhardsen.

I dag blir alle elever og ansatte i Osloskolen oppfordret til å ta en selvtest før de møter opp fysisk på skolen. Hvis selvtesten er positiv, må de holde seg hjemme og ta en PCR-test på en teststasjon. Alle ansatte får i løpet av uka to selvtester som de kan bruke hvis de blir nærkontakter.

Om testen blir positiv, enten om det er på selvtest eller på PRC-test, er det ingen som må melde fra til skolene. Oslo kommune har per i dag ikke et system for å hente inn

Håpet er likevel at massetestingen i skolen vil bidra til å fange opp og redusere smitte. Formålet med testing før skolestart er å unngå at elever og ansatte tar med seg smitte.

– Vi vil følge situasjonen tett. Vi håper at prioritering av tredje vaksine til ansatte og jevnlig testing i grunnskolen vil gjøre skolehverdagen bedre fremover, avslutter Gerhardsen.

Så mange tester har skolene fått

Her er tall på antall tester sendt ut til Oslo-skolene fra Helseetaten. Det er kun distribuerte tester, ikke hvor mange tester som faktisk er tatt.

  • 1.-10. trinn: 364 100 tester levert i uke 50, som tilsvarer 5 tester per elev. Disse skulle brukes til jevnlig testing mens elevene fortsatt var på skolen, til test ved symptomer gjennom julen og test før skolestart.
  • Ansatte i barneskolen (inkludert AKS): 9 991 tester levert 21. desember. Disse skulle brukes til tilbud til test for AKS-ansatte, som holdt åpent gjennom romjulen, og test for alle ansatte før skolestart.
  • Ungdomsskoler, videregående skole og voksenopplæringen: 137 517 tester levert 3. januar. Dette inkluderte tester til ansatte på alle trinnene, både før skolestart og til bruk ved nærkontakt, og tester til elever på VGS og Voksenopplæringen før skolestart.
  • 1.-7. trinn: 272 292 tester levert 5. januar, som tilsvarer 5 tester per elev og 2 tester per ansatt. Disse skal brukes til jevnlig testing for elevene og til ansatte til test dersom de blir nærkontakt.

Kilde: Osloskolen