Det var knyttet mye spenning til hvorvidt Lars Petter Solås hadde anledning til å trekke seg som toppkandidat på Fremskrittspartiets valgliste til høsten.

Solås, som nylig ble ekskludert fra partiet etter en hendelse på et nachspiel under partiets landsmøte tidligere i vår, ble i fjor valgt til partiets førstekandidat før høstens lokalvalg.

Søkte etter fristen

Etter at han fikk medlemskapet sitt trukket, søkte han imidlertid om å trekkes fra valglista.

Dette skjedde imidlertid etter fristen valgstyret i Oslo selv satte for å søke om fritak, som opprinnelig var 2. mai.

Før møtet i valgstyret anbefalte imidlertid sekretariatet i valgstyret å godkjenne søknaden. De viste til en paragraf i valgloven som tillater at det kan gis fritak hvis man har søkt etter fristen. Den legger til grunn at søknaden må «skyldes forhold den som plikter å overholde fristen, ikke hadde herredømme over og heller ikke kunne forutse.»

Ordfører Marianne Borgen (SV), som leder valgstyret, sa før helgen at hun var nesten sikker på at Solås vil få fritak på valgstyrets møte torsdag. Det til tross for at Kommunaldepartementet mente det ikke gikk an å la noen trekke seg fra valglistene etter fristen, skriver NTB.

Det står også i sakspapirene til dagens møte:

«Disse medlemmene støtter derfor innstillingen fra direktøren om å gi de to kandidatene som har bedt om fritak etter fristen satt av valgstyret, fritak fra å stå på listeforslaget fra henholdsvis F og Alliansen», heter det i en merknad.

Dette ble vedtatt, og et enstemmig valgstyre valgte å godta Lars Petter Solås sin søknad om å trekke seg fra lista. Dermed rykker andrekandidat Magnus Birkelund (37) opp til førsteplass på lista.

Les også

Ryddegutten som rotet til alt i en rotbløyte

– Dummet meg ut

Hendelsene som til slutt førte til at Solås ble ekskludert fra Frp, fant sted under et nachspiel på partiets landsmøtet i slutten av april. Flere medier har skrevet at Solås under et nachspiel på landsmøtehotellet oppførte seg voldelig eller truende mot tre journalister.

Det skal også finnes andre tilfeller som har bidratt til å opplyse grunnlaget for sentralstyrets vedtak. Det har partiet selv opplyst.

Forrige uke skrev Solås selv på Facebook at han har «dummet seg ut».

– Under landsmøtet lørdag 29. april drakk jeg altfor mye og mistet kontroll over meg selv. På et nachspiel oppførte jeg meg hensynsløst mot flere journalister (...) Episoden på landsmøtet er et sort hull for meg, og oppførselen som har blitt beskrevet er åpenbart fullstendig uakseptabel. Det er selvsagt ingen unnskyldning at alkoholen påvirket min dømmekraft her, og jeg vil ta ansvar for min oppførsel. Jeg beklager på det sterkeste til de berørte journalistene.

Videre skrev han at han vil samarbeide fullt ut med partiet i deres håndtering av saken. Han viser her til sanksjonene som vurderes. Solås er nå sykmeldt, og skriver at han har startet et behandlingsløp hos en psykolog.