Kontaktlærer og hovedverneombud ved Trosterud skole, Magnus Håkonsen, fikk 30. oktober beskjed om at en av hans elever var smittet av korona. Hele trinnet ble satt i karantene, men Håkonsen reagerer på at bydelen ikke vil koronateste elever som er nærkontakter.

– Min jobb som lærer er å trygge elever og foreldre, men den jobben blir vanskelig når man ikke føler seg trygg selv. For det gjør man absolutt ikke. Det har vært tilfeller der barn er i karantene, og to dager etter at de kommer tilbake til skolen må de i ny karantene fordi det er avdekket nye tilfeller. Det kunne vært unngått om nærkontakter ble testet, sier han.

Kamp om karantene

Etter at en elev på hans trinn fikk påvist smitte, omtaler Håkonsen det som en kamp å få smittesporingsteamet i bydel Alna med på å sette de andre elevene i karantene. Barna blir heller ikke testet om de ikke har flere symptomer enn ett.

– Det er problematisk. Et tilfelle her ble avdekket fordi den smittede var nærkontakt, men hadde ikke symptomer.

Han er også kritisk til at skolene fortsatt var på gult nivå tre uker etter den sosiale nedstengingen av Oslo.

– Foreldre som jobber i helsevesenet ler når jeg leser opp veilederen vi har i skolen. De mener smittevernet er en vits sammenlignet med hva de og andre de kjenner jobber med.


Skjermer barna

Avisa Oslo har henvendt seg til bydelsoverlegen i bydel Alna med spørsmål om hvorfor barn som er nærkontakter ikke anbefales å testes, men bydelen henviser til FHI på spørsmål om testing og karantene.

– Det er kommunehelsetjenesten som er ansvarlig for smittesporing, blant annet å definere hvem som er nærkontakter – med hjelp fra skolen – og bestemme videre oppfølging. Barn har en mindre rolle i smittespredning av covid-19 enn voksne, og testing av barn i barneskole- og barnehagealder uten symptomer vil derfor være av mindre betydning, svarer lege Elisabeth Astrup i FHI på spørsmål om hvorfor ikke alle barn som er nærkontakter testes.

Hun forteller også at erfaringen så langt viser at i de fleste tilfeller er spredning av smitte innad i skoler og barnehager begrenset, og at man forsøker å begrense bruken av karantene.

– Det ser ut til å være mer smittespredning fra voksne til barn enn omvendt. Karantene er en stor inngripen i et individs liv, og må derfor brukes målrettet og ikke mer enn nødvendig. Det skal være en reelt forhøyet risiko for at personen kan være smittet og eventuelt være i ferd med å utvikle symptomer.

Frykter for egen helse

Selv er Magnus Håkonsen i risikogruppen, og har fått innvilget hjemmekontor av arbeidsgiver. I løpet av en vanlig dag på skolen ville han vært i kontakt med over 50 elever og kolleger. Andre lærere har kontakt med langt flere.

Han reagerer på at det ved Haugerud ungdomsskole, som ligger vegg i vegg, er på rødt nivå.

– Vi forstår at de yngste barna skal skjermes, men slik det er nå balanseres deres hverdag opp mot sikkerheten og arbeidsmiljøet til lærerne. Vi opplever at man ikke blir hørt av skolebyråd Inga Marte Thorkildsen når vi ber om at tiltakene blir strengere, sier han.

Store konsekvenser

Håkonsen får støtte fra hovedtillitsvalgt ved skolen, Andreas Bratberg. Han er bekymret for at dersom en ansatt blir smittet kan det få alvorlige konsekvenser.

– Vi opplever at lærerne er samstemte i dette. Jeg er tillitsvalgt for medlemmene i Utdanningsforbundet, og vi har tatt med til medbestemmelsesutvalget ved skolen at klubben ønsker rødt nivå. At barn ikke testes er problematisk. Dersom en ansatt blir smittet og får varige mén vil man ikke kunne spore smitten tilbake til arbeidsplassen, noe som kan føre til problemer med krav om arbeidsskadeerstatning, sier han.

– Vondt å tenke på

Avisa Oslo har forelagt skolebyråden disse bekymringene, og hun svarer at elevenes og de ansattes sikkerhet er noe som til enhver tid vurderes av smittevernmyndigheter og kommunen.

– Jeg synes det er vondt å tenke på at lærere er utrygge på jobb, for det tror jeg gjør noe med hvordan de har det og hvordan jobb de gjør. Det er også en av grunnene til at vi følger så nøye med, og hele tiden vurderer hva som er sikkert. Vi har ikke lov til å innføre rødt nivå som et forebyggende tiltak, for tiltaket må stå i forhold til det problemet du skal løse, men lærere skal vite at vi følger med og gjør det vi kan for å ivareta dem, sier Thorkildsen.

På torsdagens pressekonferanse med skolebyråden, byrådsleder Raymond Johansen og helsebyråd Robert Steen ba hun barneskoler forberede seg på at det kan blir innført rødt nivå på barneskolene dersom smitten ikke går ned.

Thorkildsen sier til Avisa Oslo at de vurderer om alle barneskoler skal til rødt nivå, eller om bare skoler i noen bydeler skal det.

– Det er også viktig å understreke at bydelene kan gå inn å stenge skolene eller ha rødt nivå i perioder om det trengs, basert på lokale vurderinger.

Torsdag ble det kjent at den sosiale nedstengningen av Oslo i første omgang fortsetter frem til 14. desember, og situasjonene vurderes fortløpende.