Utlånet av en kjellerbod satte en mor, to sønner og en av deres kjærester i en vanskelig situasjon: Plutselig var de beskyldt for oppbevaring av mange kilo narkotika.

Men det som ble oppbevart i kjellerboden, var de ikke kjent med, for den var utlånt til en 27 år gammel nabo.

Narkohund på jobb

Familien ble uskyldig involvert i den alvorlige saken i januar i fjor.

En av politiets narkotikahunder hadde arbeidet i kjelleren i blokka og hadde snust seg frem til en betydelig mengde narkotika som viste seg å være oppbevart i boden deres.

Det viste seg å være fire kilo kokain og 19 kilo cannabis.

27-åringen meldte seg raskt for politiet da han ble kjent med at politihunden hadde vært på ferde, og som hadde ført til problemene familien nå stor overfor. Han erkjente raskt at stoffet var hans.

Han forklarte at han hadde narkogjeld på mellom 30.000 og 40.000 kroner, og så ingen annen løsning enn å oppbevare narkotika for dem han skyldte penger til.

Noen dager før politihunden snuste i kjelleren, hadde han mottatt 20 kilo cannabis, og to dager etterpå mottok han 4,3 kilo kokain.

Distribuerte

I hans egen leilighet i nabolaget fant politiet vakuumeringsmaskin, lynlåsposer og pakkeutstyr.

– Også i boden ble det funnet større mengder tom emballasje og en kniv med cannabisrester etter oppkutting av stoffet, som underbygger at han har hatt en større rolle, påpeker retten, som ikke trodde på forklaringen om at han kun var en passiv oppbevarer av narkotika.

– Det er også skjerpende at oppbevaringen var profittmotivert, og at han oppbevarte stoffet i en bod som tilhørte en annen. Det førte til uberettiget straffeforfølgning av fire andre personer, påpeker retten.

Fordi han raskt tilsto at stoffet var hans, kunne de fire like raskt skrives ut av saken.

27-åringen ble dømt for oppbevaring av i alt 4,3 kilo kokain og 19,2 kilo cannabis til fengsel i fem år og to måneder.