– Det er veldig kjipt og kjedelig først og fremst. Vi trodde at dette gikk den rette veien, ikke at vi skulle være her, sier Nora Harboe og Hedda Hjortdal.

Avisa Oslo møter dem på Youngstorget, hvor det er på ingen måte er trengsel, men like fullt mye folk og bevegelse. Det noen timer etter at Oslo har innført de strengeste tiltakene siden 12. mars.

Tror folk vil følge reglene

Men de to damene har tro på at folk vil følge reglene.

– Inntrykket er at folk vet bedre nå, og at det ikke er nødvendig at alle må sitte hjemme hele tiden. Man kan gå ut så lenge man holder avstand. Og så er det nok sol og fint vær som har trukket folk ut, sier Harboe og Hjortdal videre.

Avisa Oslo møter på flere som er ute og beveger seg i finværet. Alle vi snakker med er enige i nedstengningen.

– Det er ikke overraskende og det er greit at det stenges ned for å få roet ned smitten, sier Gisle Kolmannskog.

– Jeg er helt enig. Å holde halvveis stengt rammer noen, men får kanskje ikke smitten nok ned. Jeg håper dette kan gjøre at vi slår ned smitten, sier Neha Kolmannskog

De tror også at viljen til å følge reglene er stor, spesielt med tanke på hvor mye frihet vi har opplevd gjennom pandemien sammenlignet med andre land som for eksempel Spania.

– Panikken har roet seg

– Jeg er veldig for at man må gjøre det. Hvis ikke, kan det gå galt, sier Stig Struksnes om tiltakene.

– Det er ikke trengsel nå, men en god del folk i gatene. Hvilken vilje tror du folk har til å følge reglene?

– Jeg tror viljen er god hos flere. Den panikken i mars har roet seg. Folk er kanskje mer justerte nå som vi har gått i det så lenge og vendt seg til situasjonen. Vi tenker mer rasjonelt på det.

Struksnes er selv intensivsykepleier og vet godt hvordan stor smittespredning kan ramme helsesystemet.

– Det er kjempeviktig å holde kontroll. Hvis ikke kan kostnaden på liv, helse og økonomi bli stor.

– Kan fint gå på tur

– Nå har byrådet nettopp gjennomført en pressekonferanse, med svært tydelige oppfordringer til Oslos befolkning. Det er for tidlig å vurdere etterlevelsen av dette etter to timer. Det er ikke portforbud og folk kan fint gå på tur, så lenge man holder god avstand, svarer pressekontakt Anders Lundell for byrådet.

Dette er de inngripende reglene i Oslo

Regler

 • Alle butikker stenges, med unntak for matbutikker, apotek og bensinstasjoner. Vinmonopolet stenges også.
 • Alle serveringssteder stenges, med unntak av take-away.
 • Treningssentre, svømmehaller og lignende er allerede stengt i Oslo. I tillegg stenges alle biblioteker, disse har vi holdt åpne i Oslo under den sosiale nedstengingen. Tros- og livsynshus, med unntak ved begravelser og bisettelser, stenges.
 • Det oppjusteres til rødt nivå i barnehage og barneskole. Som kjent er det allerede rødt nivå i ungdomsskolene i Oslo. Det kan bli noen dager med stengte barnehager og skoler fram til rødt nivå er etablert. Dette vil kommunen komme tilbake til så snart som mulig.
 • Det innføres digital undervisning på videregående skole i uke 4. I uke 5 forbereder vi oss på fortsatt drift av videregående skole på rødt nivå, slik som det er i dag.
 • Det innføres digital undervisning for universiteter, høyskoler og fagskoler. All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.
 • Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter og elever.
 • Alle breddeidrett og fritidsaktiviteter for barn, ungdom og voksne stenges. Vi har nylig åpnet igjen for fritidsaktiviteter for barn i barneskolealder og yngre. Fra og med i dag er det igjen stopp for slik aktivitet. Detaljene i reglene for fritidsaktiviteter og breddeidrett må vi komme tilbake til.

Anbefalinger

Anbefalingene kommer fra Regjeringen. Oslo kommune melder at de må gjøre mer vurdering om, før det informeres om dette er aktuelle tiltak i Oslo.

 • Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Unntak fra anbefalingen er nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
 • En-til-en virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde én meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt.

Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler

Nasjonale regler for skole fra regjeringen.

 • Skoler og barnehager: Det oppjusteres til rødt nivå i barnehage, barneskole og ungdomstrinn i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen. Kommunal smittevernmyndighet kan beslutte å stenge skolene og barnehagene dersom det er nødvendig for å forberede rødt nivå eller dersom smittesituasjonen tilsier det.
 • Videregående skole: Det skal innføres digital undervisning på videregående skole i uke 4, og det skal forberedes overgang til rødt nivå i videregående skole fra uke 5. Videregående skoler som allerede er på rødt nivå, skal også ha heldigital undervisning i uke 4, og forberede seg på å gå tilbake på rødt nivå i uke 5.
 • Universiteter, høyskoler og fagskoler: Det skal innføres digital undervisning for alle. All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.
 • Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter.

Reglene trer i kraft fra lørdag 23. januar klokken 12, til og med 31. januar.

Søndag ble det imidlertid satt inn ytterligere tiltak for ti kommuner, deriblant Oslo (i tillegg til Nordre Follo, Nesodden, Vestby, Ås, Indre-Østfold, Frogn, Enebakk, Moss og Våler), skriver NTB:

 • I disse ti kommunene driftes barnehager og barne- og ungdomsskoler på rødt nivå. Videregående elever og studenter skal ha digital undervisning.

 • Innbyggere i de ti kommunene bes unngå besøk i hjemmet. Alle bes unngå unødvendige reiser.

 • Det innføres forbud mot alle arrangement i de ti kommunene.

 • Alle som kan, skal ha hjemmekontor.

 • Alle butikker, serveringssteder, treningssenter, svømmehaller, tros- og livssynshus, bibliotek, museer, kinoer, teater og offentlige steder skal holde stengt. Det er gjort unntak for matbutikker, apotek, bensinstasjoner og Vinmonopolet.

 • Det innføres obligatorisk skjenkestopp.

 • Det er stans i alle idretts- og fritidsaktiviteter for barn og voksne.