– Jeg vil understreke at min intensjon utelukkende har vært å sette bystyret raskt i stand til å fatte en beslutning i denne saken – ikke å holde informasjon tilbake fra bystyret.

Det sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg til finansutvalget tirsdag ettermiddag.

– Men i lys av hvordan saken har utviklet seg, så ser jeg at det kunne vært klokt å be om at det hadde blitt innkalt til et lukket møte der jeg kunne ha gjort utvalgets medlemmer oppmerksomme på at denne saken var under arbeid og ville komme til bystyret om få uker. Det er en lærdom jeg vil ta med meg, fortsetter byråden.

Milliardoverskridelse

Uttalelsen kommer i forbindelse med saken der store kostnadsoverskridelser har oppstått i forbindelse med arbeidet med Oslos nye vannforsyning.

Vann og avløpsetaten (VAV) slo alarm om kostbare kontrakter overfor Bergs byrådsavdeling den 18. desember.

Den 17. februar forelå det en rapport det en rapport fra etaten om en kostnadssprekk på 4.5 milliarder kroner.

Berg valgte da å bestille en ekstern rapport for å kvalitetssikre tallene før bystyret skulle informeres.

Den forela den 10. mai, hvorpå den endelige sprekken på 5,2 milliarder kroner ble lagt fram i forbindelse med byrådets forslag til revidert budsjett for Oslo i 2021.

Avfeide Rødt-spørsmål

Frp mener at byråden har brutt informasjonsplikten ved å ikke informere bystyret på et tidligere tidspunkt.

Her får de foreløpig støtte fra FNB.

Høyre, Venstre og KrF ventes å opptre samlet. De har ikke konkludert i denne saken.

Byråden har selv har framhevet at byrådet plikter til å legge fram kvalitetssikret informasjon for bystyret.

Under forrige ukes høring om saken sa Rødts gruppeleder Eivor Evenrud følgende:

«Det jeg sitter igjen og lurer litt på, er om byråden selv tenker om det er noe som helst kritikkverdig, annerledes, litt snodig, noe byråden kunne gjort eller tatt litt selvkritikk for i hele denne prosessen».

«Det er det andre som må vurdere», lød det kontante svaret fra Berg.

– Har stor forståelse for at bystyret reagerte

Under dagens møte reflekterer Berg over dette svaret.

– Dette har jeg selv grublet mye på, men jeg misforsto nok spørsmålet da det ble stilt på tampen av høringen. Man skal alltid vokte seg vel for å tro at det man har gjort, ikke kunne ha vært gjort bedre, sier byråden.

Hun gjentar at det ikke er uvanlig at store utfordringer i forbindelse med store prosjekter som vannforsyningen.

– Men det er heller ikke uvanlig at sakene gjennom grundig arbeid lar seg løse innenfor de fastsatte rammene, understreker Berg.

Hun gjentar at det var viktig å få saken grundig vurdert med en ekstern vurdering. Det samme gjelder å kvalitetssikre de første tallene byråden fikk.

– Vår vurdering var at det kunne skade handlingsrommet til kommunen om etatens foreløpige vurderinger ble offentliggjort i februar 2021, sier Berg.

- Har derfor stor forståelse

Deretter kom det et men:

– I ettertid så ser jeg at denne saken kom bardus på bystyrets medlemmer. Jeg – og byrådet – reagerte selv på den store kostnadsøkningen, og har derfor stor forståelse for at bystyrets medlemmer også reagerte.

Lan Marie Berg sa videre at selv om informasjonen ikke kunne deles offentlig, ble det foreslått at byrådet kunne orientert tidligere enn 20. mai i et lukket møte.

– Årsaken til at jeg ikke vurderte dette som et alternativ, var at jeg på det tidspunktet ikke hadde trygg og kvalitetssikret informasjon som bystyret kunne agere på grunnlag av

– Vi visste ikke om vi ville anbefale bystyret å vedta økt kostnadsramme, stanse prosjektet eller for eksempel endre teknologivalg, vektla byråd Lan Marie Berg.