– Det er en krigserklæring mot Oslos mål om å bli en nullutslippsby, sier Lan Marie Berg til NRK.

– Vi jobber på spreng for å få flere til å sykle, gå og reise kollektivt. Samtidig presser regjeringen gjennom motorveier, legger hun til.

Bård Hoksrud (Frp) i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité reagerer kraftig på Bergs utspill. Han understreker at det er snakk om å legge en eksisterende veistrekning i tunnel.

– Det er utrolig at et parti som sier de er opptatt av miljø er imot dette prosjektet, sier Hoksrud til NTB.

– Dette handler om å få veien under bakken, om å redusere forurensning fra utslipp, partikler og støy for de tusenvis av menneskene som bor i området, legger han til.

Hoksrud understreker at bedrifter og næringslivet i Oslo øst er avhengig av å kjøre bil og at Oslo-politikerne må forholde seg til planene som allerede er fattet i Oslopakke 3.

– Frp er glade for at regjeringen og statens mulighet til overstyring i denne saken, sier han.