Det kommer fram under et bystyremøte.

Berg opplyste også byrådsleder Raymond Johansen og fylkesrådslederen i Viken har bedt om et møte for å finne løsninger sammen med regjeringen om å unngå kraftig nedtrekk i rutetilbudet når pandemien er over.

Tidligere omtalte Vårt Oslo et brev til byrådet og fylkesrådet der Ruter opplyser om planer for kutt i kollektivtilbudet i Oslo og Viken på mellom 5 og 10 prosent fra august 2021.

Ruter har siden koronapandemien startet hatt enorme tap i billettinntekter. Det er bakgrunnen for at selskapet planlegger kutt i rutetilbudet.

Viste til store administrative kostnader

Høyres Nicolai Øyen Langfeldt var kritisk til byrådets framgangsmåte.

– Siden Lan Marie Berg ble byråd, har administrasjonskostnadene doblet seg. Nå koster drift- og administrasjonsutgiftene rundt en milliard, sa Høyre-politikeren.

Han spurte deretter om følgende:

– Er byråden enig i at hvis Ruter skal spare inn, bør de først og fremst se på seg selv?

Vil ha overgangsordning

Byråd Lan Marie Berg svarte slik:

– For det første vil jeg markere at det ikke er tatt noen avgjørelse rundt dette, men Ruter har varslet at fallende billettinntekter, så er de pålagt å sørge for at økonomien er i orden. Men vi vil jobbe hardt for å få til en overgangsordning med regjeringen.

– Det er kjempeviktig. Hvis ikke vi får til en overgangsordning, vil det bli et dramatisk kutt i rutetilbudet, konkluderte Lan Marie Berg, som også trakk fram at Ruters rutetilbud har vokst betraktelig under pandemien.

Ville ikke støtte forslag om å hindre rutekutt

– Hva gjør Ruter for å kutte i egne utgifter? Har de i det hele tatt gjort noe for å kutte hos seg selv, spurte FNBs Bjørn Revil.

– Jeg må poengtere at tapet Ruter hadde i 2020 var på over en milliard kroner, svarte Lan Marie Berg.

Hun trodde ikke noe på at alle innsparingene kunne tas fra Ruters drift og administrasjon. Deretter spurte Venstres Haakon Riekeles om et forslag om å ikke kutte i rutetilbudet. Han lurte på om byrådet ville støtte dette forslaget.

– Jeg tror ikke den formuleringen som er foreslått er så klok. Ruter gjør stadig tilpasninger i rutetilbudet, svarte byråd Berg, som mente det ville være uheldig om byrådet vedtok at kollektivselskapet ikke kunne gjøre reduksjoner i rutetilbudet.

– Åpenbart brudd på informasjonsplikten

Riekeles partikollega og gruppeleder Hallstein Bjercke var sterkt kritisk til at bystyret ikke hadde blitt informert bedre og tidligere.

– Byrådet har bevisst valgt å ikke fortelle bystyret om dette. Det er åpenbart at dette er informasjon bystyret skulle hatt og det er åpenbart brudd på informasjonsplikten, mente Bjercke.


Han spurte deretter om det angivelige bruddet kom til å føre til konsekvenser.

– Det er ingen her som har forsøkt å holde bystyret uinformert om noe som helst, svarte byrådsleder Raymond Johansen (Ap), og viste til at byrådet jobber med å forhindre kuttene i Ruters rutetilbud.

Høyres Eirik Lae Solberg lurte fortsatt på «hvorfor i all verden» bystyret ikke fikk vite om brevet som omhandlet mulige kutt i Ruters rutetilbud.

– Det er helt uforståelig at byrådet ikke delte dette brevet med bystyret, mente Høyres Eirik Lae Solberg.

Byråd Lan Marie Berg mente at bystyret hadde blitt informert om at Ruter var en vanskelig situasjon i budsjettet for 2021 og sakspapirene for dagens bystyremøte.

Forslag om nei til kutt stemt ned

Underveis i debatten fremmet Nicolai Øyen Langfeldt (H), Eivor Evenrud (R), Hallstein Bjercke (V), Bjørn Revil (FNB) og Espen Andreas Hasle (KrF) et forslag om at det ikke gjennomføres reduksjoner i Ruters rutetilbud.

Frp sikret imidlertid byrådspartiene, som advarte mot et forslag MDGs Sirin Stav sa man ikke ante konsekvensene av, flertall for å stemme ned forslaget.

– Jeg vil understreke at dette ikke handler om nedprioritering av kollektivtrafikken, men vi tar disse prioriteringene i budsjettrevidering, og lar fagetatene gi sine råd og legge fram et grunnlag vi kan fatte beslutninger på, sa Frps samferdselspolitiker Tommy Skjervold.