– Jeg mener det i denne saken var riktig å ikke dele informasjon i saken med bystyret før alle stener var snudd og beregningene var riktige.

Det sa Miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

I et intervju med Avisa Oslo tidligere i dag retter Venstres Hallstein Bjercke og Frps Camilla Wilhelmsen kraftig kritikk mot miljøbyråden. De mener hun burde ha informert bystyret tidligere.

I går ble det kjent at prosjektet med ny vannforsyning fra Tyrifjorden til Oslo sprekker med fem milliarder kroner. Prosjektet er Oslos kommunes forsøk på å gjøre byens vannforsyning mindre sårbar.

I 2019 vedtok bystyret og sette av 12,5 milliarder til prosjektet. Nå foreslår altså byrådet i forslag til revidert budsjett å heve kostnadsrammen til 17,7 milliarder kroner.

Fikk vite om mulig økte kostnader før jul

Miljøbyråden innrømmer at hun fikk vite om mulig økte kostnader før jul, men at hun da ikke hadde sikker kunnskap om at kostnadsrammen ville sprekke.

– Før jul mottok vi tilbud som var høyere enn forventet. Vann- og avløpsetaten (VAV) ville gjøre en vurdering på årsaken til de økte kostnadene og hva dette ville ha og si for den totale kostnadsrammen. Det var ikke åpenbart da at kostnadsrammen ville brytes, sier Berg.

På grunn av prosjektets størrelse mente byråden at den beste løsningen var å kvalitetssikre VAVs vurderinger og tall av en tredjepart før hun eventuelt ba bystyret om økt kostnadsramme.

– Jeg har ønsket å informere bystyret korrekt og mente det var riktig og få en tredjepartsvurdering av en så stor kostnadsøkning i prosjektet. Vi har det sånn i investeringsregimet i Oslo kommune at vi får kvalitetssikring av eksterne parter. Det var riktig også når det viste seg og være mye dyrere.

– Dette er et stort prosjekt og kostnadsøkningen var på over fem milliarder.

Konsulentselskapet Holte Consulting fikk ifølge Berg oppdraget med å ettergå beregningene den 16. mars i år.

– Og det gikk bare noen få dager fra jeg hadde den kvalitetssikrede informasjonen fra Holte den 10. mai til saken ble lagt fram for bystyret.

– Har håndtert prosjektet forsvarlig

Miljøbyråden mener hun har håndtert prosjektet på en riktig og forsvarlig måte.

– Min oppgave er å holde meg innenfor den kostnadsrammen som bystyret setter og komme tilbake til bystyret dersom noe endrer seg.

Berg viser til Holte Consulting som peker på at det ikke var mulig å forutse de økte kostnadene da bystyret vedtok investeringsrammen høsten 2019.

– Det har vært en kostnadsøkning når det kommer til anleggsbransjen og spesielt når det kommer til tunnelboring. Derfor har jeg kommet tilbake for å be om at kostnadsrammen økes.

– Hva vil dette koste osloborgere?

– Gebyret vil øke med 371 kroner. Utfordringen er at Oslo kommune mangler reservevannforsyning og det må vi få orden på. Og det har også Mattilsynet har gitt oss pålegg om. Vi har et av de laveste vann- og avløpsgebyrene i landet, selv om det jo er veldig krevende med denne typen gebyrøkninger for mange husholdninger i Oslo.

Her renner milliardene ut: – Kan ikke ha tillit til at hun kan styre

Avisa Oslo oppdaterer saken ...