Det sier tidligere byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG) til Avisa Oslo. Uttalelsen fra stortingspolitikeren kommer søndag, én dag før FNs klimapanel skal legge fram sin rapport om løsninger for å bremse verdens klimaendringer.

Berg håper at rapporten både gir økt kraft til det grønne skiftet internasjonalt og her hjemme.

Et annet håp er at delkapittelet om storbyenes rolle vil gi byer som Oslo større frihet til å innføre egne tiltak. Da MDG-eren var byråd, opplevde Berg betydelige forskjeller på byrådet og den daværende Høyre-ledede regjeringen sin politikk.

Eksempelvis gjorde disse seg gjeldende da regjeringen ville bygge ny E18, da staten ikke ville fullfinansiere karbonfangst på Klemetsrud og da Oslo fikk mer penger til kollektivtransport med lavere bompenger som premiss.

Alt dette mener Berg er dårlig klimapolitikk.

– Det var veldig frustrerende – fordi vi vet at vi har så dårlig tid på å kutte utslippene, sier Berg.

Dette ber Berg om

Berg håper rapporten vil øke bevisstheten rundt byenes viktige rolle i klimakampen.

– Byene står for 70 prosent av verdens forurensning. Dermed er de både en del av løsningen og problemet. Folk i byene er også ofte pådrivere for det grønne skiftet, nettopp fordi de merker forurensningen og skjønner koblingen mellom at en grønnere by også er bedre å bo i.

Nå er MDG-politikeren Lan Marie Berg spent på hvilke tiltak FNs klimapanel foreslår i sin siste rapport. Selv har hun følgende forslag til hvordan regjeringen kan tilrettelegge for å gi norske byer mulighet til å kutte utslipp:

  • Mer støtte til å bygge ut kollektivtrafikken i stedet for motorveier.
  • Anledning til å stille klimakrav til private utbyggere.
  • Støtte til karbonfangst på avfallsanlegg i flere byer.
  • Økt vern av bynære friluftsområder og gjenskap mer villmark.
  • Hjemmel til å innføre nullutslippssoner.

Hadde møte med samferdselsdepartementet

Det siste punktet innebærer at eksempelvis Oslo kan gjøre det ulovlig å kjøre diesel- og bensinbil i de delene av byen lokale myndigheter mener det trengs. I utgangspunktet stilte Solberg-regjeringen i sin tid seg positive til dette, men Statens vegvesen har gitt uttrykk for at sonene ikke er lovlige innenfor dagens regelverk.

Dagens regjering avventer nå endelige avklaringer fra veivesenet, som Oslo og Bergen mener har gått for sakte. Så sent som fredag holdt de to kommunene et møte med samferdselsdepartementets ledelse

– Det er veldig viktig at vi får på plass dette så raskt som mulig. Jo fortere vi får satt i gang, jo fortere vil utslippskuttene komme. Her har vi teknologien, nemlig elbilene på plass. Det handler bare om å få på plass virkemiddelet for å få omstillingen til å skje fortere, sa Sirin Stav, Lan Marie Bergs etterfølger som byråd for miljø og samferdsel, til Avisa Oslo før møtet.

Les også

Det blir enda mer ekstremvær – og det gjør ikke unntak for Oslo

Ikke prøvd ut før

Samtidig er nullutslippssonene et nybrottsarbeid.

Det er ikke klart hvordan de skal praktiseres. Og selv om Klimaetaten anslår at 27.000 tonn CO2 kan spares ved en nullutslippssone i Oslo sentrum i 2023, har de ikke erfaringstall. Dette ettersom ingen andre byer har innført sonene Oslo og Bergen ønsker å innføre.

Oslo Frp har også uttrykt skeptisk rundt hvor praktiske de er, med tanke på dagens teknologi og ment at teknologisk utvikling i seg selv vil gjøre at færre kjører fossilbiler og varebiler.

– Hvordan kan dere være sikre på at det er et godt virkemiddel for å kutte klimautslipp?

– Nybrotsarbeid er helt avgjørende i klimapolitikken dersom vi skal klare å komme til nullutslippssamfunnet raskt nok. Det er klart at soner, som vil sørge for at biler går på nullutslipp også vil begrense utslippene i bilparken, så vil det være opp til byene selv å ta i bruk de virkemidlene de mener er best, svarer Lan Marie Berg på spørsmålet fra Avisa Oslo.