Området ved dagens kvinnefengsel på Bredtvet er det mest aktuelle for Oslos nye storfengsel. Det til tross for motstand fra naboer, bydelsutvalgene i både Bjerke og Grorud, samt Plan- og bygningsetaten (PBE) i kommunen.

Torsdag var den betente saken tema for et møte mellom justisminister Monica Mæland (H), byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og Arild Hermstad (MDG), byråd for byutvikling.

– Vi har en uholdbar situasjon i Oslo fengsel i dag, som vi må løse, sier Mæland til Avisa Oslo etter møtet.

Fra 180 til Bredtvet

Det er bakgrunnen for at Statsbygg de siste årene har jobbet med det statsråden beskriver som et omfattende tomtesøk både i og utenfor Oslo. Det som startet med 180 alternativer, endte til slutt med en anbefaling om Bredtvet som det beste med tanke på tid og ressurser.

– I tillegg til nytt fengsel på Bredtvet, ønsker vi å bygge en ny avdeling for kvinner. I dag har de dårligere soningsforhold enn menn. Det er ikke greit, sier Mæland.

Det som i utgangspunktet skulle huse så mange som 400 innsatte, er siden nedskalert til 214 plasser. I tillegg vil regjeringen utvide Ullersmo fengsel med 76 plasser, forteller justisministeren.

Saken er likevel en het potet i oslopolitikken.

– Vi forstår at dette er veldig vanskelig. Det er stor motstand fra naboer. Det har vi respekt for, men vi er samtidig i en situasjon der vi er nødt til å bygge nytt fengsel. Det må også være i Oslo kommune, med tanke på logistikken til og fra domstolen. Det dreier seg om mange varetektsplasser, og da kan vi ikke bevege oss ut av Oslo, sier Mæland.

Saken fortsetter under bildet.

Løsning på Grønland

Hun utelukker likevel ikke rehabilitering av dagens fengsel på Grønland som en mulig løsning.

– Det er ikke et like godt alternativ, men det er det nest beste. Det er avgjørende at vi kommer videre nå, sier Mæland og viser til torsdagens møte med byrådet i Oslo.

– Politikerne har gitt uttrykk for at det er mye motstand.

– Hva er veien videre nå?

– Vi har levert våre alternativer til Oslo kommune og avventer en tilbakemelding, svarer Mæland.

«Lite realistisk»

Byrådsleder Raymond Johansen er enig i at det er et skrikende behov for å ruste opp Kriminalomsorgen i Oslo.

Et utvidet og oppgradert fengsel er en nødvendig del av denne opprustingen, sier han i en uttalelse til Avisa Oslo.

«Byrådet har hatt dialog med ulike justisministere om Oslo fengsel over flere år, og Monica Mæland la i dagens møte frem nye alternativer. Byrådet vil bruke den neste tiden til å vurdere dem. Generelt mener vi Bredtvet-alternativet er lite realistisk, samtidig er løsningen som foreslås der den eneste muligheten til å ruste opp dagens kvinnefengsel på Bredtvet, ifølge Mæland. Dette er en komplisert sak, men vi skal gjøre det vi kan for å komme frem til en god løsning», skriver Johansen i en e-post via rådgiver Dorthe Moa Lianes.