– I løpet av denne uken har Pål Steigan blitt fjernet fra flere verv, blant annet som daglig leder i Grünerløkka Kulturhus. Vi har tatt offentlig avstand fra ham, noe vi kommer til å fortsette å gjøre.

Det sier daglig leder Dan-Michael Danino ved Parkteatret til Avisa Oslo onsdag.

I en kunngjøring i Brønnøysundregistrene fra Grünerløkka Kulturhus AS datert 1. mars, kommer det frem at morselskapet kutter ut daglig leder. Kunngjøringen er merket «endring av daglig leder», og det opplyses at denne stillingen utgår.

Frem til 1. mars var tidligere AKP-leder Pål Steigan oppført som daglig leder og 40 prosent eier av Grünerløkka Kulturhus AS, som igjen eier Parkteatret Scene og Parkteatret Bar. Steigan står fortsatt oppført som eier og styremedlem i morselskapet, men ikke lenger daglig leder.

Steigan står fortsatt oppført som styremedlem i Parkteatret Scene, men dette vervet er ifølge styreleder i Parkteatret Scene, Tora Augestad, også opphørt:

– Han sitter ikke lenger i styret i Parkteatret Scene. Dette er meldt inn til Brønnøysund, men vi venter på en signering i Altinn, kommenterer hun til AO.

Hyller Putin

Steigan har til nå vært daglig leder, og eier 40 prosent av Grünerløkka Kulturhus AS, som igjen eier Parkteatret Scene og Parkteatret Bar. Men han er også en tidligere leder av ytre venstrepartiet AKP og driver et alternativt nettsted. På nettsiden hyller Steigan Russland og Putin, og skriver blant annet:

«Moder Russland kan ikke la dette fortsette (...) Hun vil finne en en ny tsar, som kan bringe landet på fote og redde det fra undergangen. Og hun fant ham i Vladimir Putin.»

Videre skriver han at tretti år etter at den kalde krigen sluttet, er det «USA som ligger på sotteseng, mens Russland reiser seg nok en gang som en fugl Fønix av asken.»

Bråk

Før helgen gikk politikerne Eivind Trædal (MDG) og Lene Westgaard-Halle (H) ut i sosiale medier og sa de ville slutte å gå på det kjente utestedet, på bakgrunn av at Steigan er en av eierne.

«Pål Steigan eier Parkteatret. Tror det blir en stund til neste gang jeg tar en øl der», skrev Trædal i et offentlig Facebook-innlegg fredag ettermiddag.

«Vurderer du konsert eller øl på Parkteatret? Før du gjør det, hils på eieren», tvitret Westgaard-Halle samme dag.

Begge politikerne viste til et bilde av følgende Pål Steigan-bidrag i kommentarfeltet til Kari Jaquesson:

«Norge har brukt hundrevis av millioner kroner på det korrupte og naziinfiserte regimet i Ukraina».

Steigan driver også et alternativt nettsted der han blant annet har hyllet Russland og Putin.

– Helt uavhengig av det bråket som har vært

Styreleder i Parkteatret Scene og styremedlem i Grünerløkka Kulturhus Tora Augestad sier til AO at endringen har vært planlagt siden slutten av september, og at endringen skjer uavhengig av bråket som oppsto rundt utestedet før helgen.

– Min far Geir Johnson, som startet Parkteatret slik vi kjenner det i dag, døde 16. september 2021. Etter det har vi hatt en omfattende omorganisering av huset, og det er ganske mange prosesser som har blitt satt i gang. Det er helt uavhengig av det bråket som har vært i helgen, sier hun til AO.

Augestad forklarer at hennes far var styreleder i alle selskapene – også morselskapet – og at Pål Steigan «den gang» var daglig leder.

– Siden min far gikk bort har vi jobbet med å avvikle daglig leder fordi det er en funksjon selskapet ikke trenger å ha. Men det har tatt litt tid, sier hun.

Augestad avviser at avviklingen av stillingen har noe med Pål Steigans meninger å gjøre, men poengterer at det ikke betyr at de støtter meningene heller.

Forvirring rundt lønn

Både Augestad, samt daglig leder Dan Michael Danino har tidligere avvist at Steigan tjener penger på Parkteatret. De har også vært tydelige på at de fordømmer den russiske invasjonen av Ukraina og sier at utestedet støtter det ukrainske folket fullt og helt.

I notene til selskapet står det derimot at Steigan har tatt ut nettopp lønn og/eller utbytte. Av proff.no kan man for eksempel se at det er blitt utbetalt 316.000 kroner i lønn i 2020, 451.000 i 2019 og 637.000 i 2018.

– Hvordan forklarer dere at Steigan ikke har mottatt lønn og/eller utbytte, når det står svart på hvitt i notene til regnskapet til morselskapet at han har gjort det?

I desember 2021 ble det laget et styrevedtak som sier at daglig leder i morselskapet ikke kan lønnes. Og det kan ikke tas utbytte før gjelden i selskapene er dekket, svarer daglig leder Dan-Michael Danino ved Parkteatret.

Tora Augestad bekrefter at styrevedtaket ble diskutert i desember 2021, men presiserer at det først ble vedtatt i midten av januar 2022. Hun understreker:

– Jeg har aldri sagt at Steigan ikke har mottatt lønn tidligere, men at han ikke gjør det lenger – som er riktig.

Danino legger til at han verken kan svare på eller ta ansvar for hva som har skjedd med utbetalinger fra morselskapet før hans tid som daglig leder.

– Mulighet for lønnet arbeid ble uansett kuttet allerede før denne saken oppsto før helgen, sier Danino.

Også Augestad viser til at hun er ny som styreleder:

Dette har vært en prosess som har ligget der lenge. Jeg har kun vært styreleder offisielt siden desember. Nå kritiserer man oss for noe som har vært tidligere, men per i dag har vi gjort mye endringer og det har ingenting med bråket i helgen å gjøre.

Siste lønning 10. januar 2022

Avisa Oslo har forespurt en kopi av det omtalte styrevedtaket, som Grünerløkka Kulturhus har avvist med begrunnelse i at det er et internt dokument med sensitiv informasjon.

– Når regnskapet for 2022 kommer vil det imidlertid komme tydelig frem, påpeker Augestad.

AO har fått videresendt en e-post fra Grünerløkka Kulturhus AS sin regnskapsfører Truls Falkenberg, der han bekrefter at det har vært en pågående prosess i konsernet siden i høst etter at Geir Johnson døde.

«Det er nedlagt mye tid i å vurdere fremtidig organisering av konsernet, posisjoner og veien videre. Allerede før jul var det enighet om at man ikke ønsket en daglig leder rolle i Grünerløkka Kulturhus AS, morselskapet til Parkteatret Scene AS og Parkteatret Bar AS», skriver regnskapsføreren i e-posten og fortsetter:

«Samtidig ble det også bestemt å gjøre endringer i styresammensetningene i de enkelte selskapene. I midten av januar ble det bestemt at verken daglig leder eller styrets leder lengre skulle ha lønnsgodtgjørelse for utført arbeide i konsernmor, og Grünerløkka kulturhus AS har således ikke hatt lønnsutbetalinger siden siste lønning ble kjørt 10. januar 2022.

«Både styrets leder og daglig leder i Grünerløkka Kulturhus AS har siden opprettelsen av virksomheten hatt en aktiv rolle i driften og har på normale vilkår selvfølgelig mottatt lønnsgodtgjørelse for dette», avslutter han e-posten.

Omfattende omorganisering

Danino sier som Augstad, at de for tiden arbeider med en «omfattende omorganisering av Parkteatret med alle de endringer det medfører»:

– Dette har vi jobbet med lenge. Vi har kjempet med nebb og klør for å sikre overlevelsen til huset etter en lang pandemi. Park er midt i et viktig generasjonsskifte, med alt det innebærer for å sikre en fremtid uten omdømmeproblemer. Det får være opptil hver enkelt å boikotte som de vil. Eller ikke, sier Danino og legger til:

– Vårt fokus nå er å komme oss tilbake etter pandemi og nedstenging, gi publikum fantastiske kulturopplevelser og servering på en av byens fineste uteserveringer.

– Bedt om en reduksjon av arbeidsoppgaver

I en tekstmelding til Avisa Oslo kommenterer Pål Steigan saken slik:

– Jeg har bedt styret i Grünerløkka kulturhus om å få en reduksjon av mine arbeidsoppgaver. Jeg har altfor mye å gjøre på andre fronter. Så vi ble enige om en slik omorganisering av oppgavene. Vi har et godt team på Parkteatret, og jeg er helt sikker på at de klarer dette bra.

Styreleder Tora Augestad bekrefter i en SMS at de er enige om omorganiseringen.

– Jeg har ingen kommentar utover det, skriver hun.