Gjennom pandemien har staten bidratt med store summer for å holde Ruter og andre kollektivselskaper flytende økonomisk.

Cirka halvparten av Ruters inntekter kommer fra nettopp billettkjøp. Resten kommer fra eierne: Oslo kommune og Viken fylkeskommune.

På grunn av rådene om å unngå å ta kollektivtransport under pandemien, har disse inntektene stupt.

Nå er restriksjonene opphevet, men passasjertallet er fortsatt bare på 69 prosent av normalen. Staten kompenserer for dette bortfallet av inntekter fram til 1. januar.

Men så er det stopp.

Konsekvensen kan, som tidligere omtalt, bli kutt i tilbudet.

Samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) er ikke fornøyd med regjeringens valg.

– Det er veldig skuffende at regjeringen ikke stiller opp med midler til å opprettholde kollektivtilbudet. Kollektivselskapene taper fortsatt penger hver måned, som en konsekvens av korona, sier hun til Avisa Oslo.

Hun lover at de skal gjøre alt de kan for å unngå kutt. I kommunebudsjettet for 2022 bevilger Oslo kommune 135 millioner kroner ekstra til Ruter.

– Hvis staten lar kollektivselskapene i stikken, vil vi selvsagt snu aller steiner for å unngå å kutte tilbudet før vi vet hvordan de nye reisemønstrene ser ut. Men Oslo og landets fylkeskommuner har ikke de økonomiske musklene til å håndtere konsekvensene av en pandemi. Vi har støttet hverandre lojalt gjennom denne krisen, og nå må vi ikke snuble på oppløpssiden, sier Stav.

Avtroppende samferdselsminister Knut Arild Hareide forklarer valget slik:

– Det er fylkeskommunene som har ansvaret for kollektivtransporten i Norge. I budsjettet for 2022 styrker vi økonomien til fylkeskommunene. Dette skal være med å sette dem i stand til å levere gode tjenester til innbyggerne sine. Fylkeskommunene har selv ansvaret for en omstilling av sin egen virksomhet etter koronapandemien. Det ligger ikke egne midler til støtte av kollektivtrafikken i budsjettforslaget for 2022, sier han til Avisa Oslo.

– Håper ny regjering rydder opp

Onsdag skal Arbeiderpartiet og Senterpartiet presentere sin regjeringserklæring i Hurdal. Den ser Stav fram til med forventning.

– Bortfall av koronakompensasjon skaper store vanskeligheter for kollektivselskapene, og jeg håper at en ny regjering vil rydde opp. I den perioden vi er i nå, risikerer vi at de som har gått over til bil under pandemien velger det som en varig løsning, så dette er viktig for å unngå en negativ spiral med fallende billettinntekter og stadig dårligere tilbud, sier hun.

Stav hadde håpet kompensasjonen kunne blitt opprettholdt i en lengre periode.

– Det er ikke så rart at reisevanene har endret seg når vi i halvannet år har bedt folk om ikke reise kollektivt. Statlig kompensasjon har holdt kollektivselskapene flytende gjennom pandemien, men det er også nødvendig med kompensasjon i en overgangsperiode, fram til vi har etablert en ny normal.

Avisa Oslo har vært i kontakt med Ruter, som ikke ønsker å kommentere saken.

Halse: – Negativ spiral

– Jeg tenker at dette er et problem. Vi går inn i en veldig usikker situasjon hvor vi ikke vet hvordan det blir med antall reisende på buss, trikk og T-bane i månedene framover. Mange vender seg til hjemmekontor, andre har blitt redde for kollektivtransport. Ruter kan fort miste ganske store inntekter og da har vi en negativ spiral gående, advarer Oslo Aps samferdselspolitiker Andreas Halse til Avisa Oslo.

Halse beskriver den potensielle negative spiralen slik:

– Ruter får færre reisende og kutter ned på tilbudet. Det dårligere tilbudet fører til enda færre reisende, og så har vi et problem gående. Vi står i fare for å få motsatt utvikling av den som har vært de siste 20 årene. Det kan bli et potensielt ganske stort problem, som vi per nå ikke vet hvordan vi skal løse.

Andreas Halse påpeker at byrådet har lagt opp til en overgangsordning for å mykne overgangen for Ruter. Han mener at en regjering som «ønsker å smykke seg med tittelen byvennlig» burde vært med på dette.

– Hva kan dine partifeller på vei inn i regjering gjøre i denne situasjonen?

– Alle monner drar, men jo raskere Ruter får forutsigbarhet etter den 1. januar, jo bedre, sier Oslo Aps Andreas Halse til Avisa Oslo.