Gå til sidens hovedinnhold

Kunsthøgskolen i Oslo får kritikk for vesentlige mangler etter tilsyn

Kunsthøgskolen i Oslo får kritikk for kvaliteten ved skolen etter et tilsyn fra Nokut. De mener at skolen må gjennomføre betydelige tiltak.

En sakkyndig komité har gjennomført tilsynet. Deres innstilling er sendt til KHiO, som har mulighet til å komme med en offentlig uttalelse, opplyser Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut).

– Den sakkyndige komiteen mener at summen av manglene er av en slik art at KHiO må gjennomføre betydelige tiltak for at komiteen skal ha tiltro til at kvalitetsarbeidet sikrer og videreutvikler utdanningskvaliteten ved høyskolen, sier Nokut-direktør Kristin Vinje.

Komiteen konkluderer med at KHiO har vesentlige mangler i sitt systematiske kvalitetsarbeid.

– Positivt med evaluering

Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) ser positivt på Nokuts evaluering, sier rektor Markus Degerman ved skolen.

– Rapporten skal behandles grundig, og samtlige fagavdelinger skal involveres, sier han.

Degerman understreker at tilsynet ikke dreier seg om kvaliteten på selve utdanningene ved skolen.

– Rapporten og videre arbeid med kvalitetssystemene blir tatt opp under neste ordinære styremøte 14. september. Med disse sakene i ryggen skal KHiO utarbeide en handlingsplan for oppfølgingen av Nokuts rapport.

Flere krav er ikke oppfylt

I innstillingen konkluderer komiteen med at det er flere av kravene til det systematiske kvalitetsarbeidet som ikke er oppfylt. Det gjelder:

* Arbeidet med studentenes læringsmiljø.

* Gjennomføring av periodiske evalueringer av studietilbudene.

* Det systematiske arbeidet med å fremme en kvalitetskultur blant ansatte og studenter.

* Bruk av kunnskap fra kvalitetsarbeidet til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke eventuelt sviktende kvalitet.

Saken behandles i oktober

Nokuts styre skal etter planen fatte vedtak i saken i oktober.

– Dersom Nokuts styre fatter vedtak i tråd med den sakkyndige komiteens anbefalinger, vil KHiO få en frist på ett år til å dokumentere at manglene er rettet opp, sier Vinje.

Deretter gjennomfører Nokut et nytt tilsyn og KHiO må dokumentere at de har rettet opp i manglene. Dersom de ikke klarer dette innen fristen, mister de retten til å akkreditere nye studier selv.

BI og Idrettshøgskolen godkjent

Nokut har også gjennomført tilsyn ved Handelshøyskolen BI og Norges idrettshøgskole. De har konkludert med at kvalitetsarbeidet ved de to skolene er tilfredsstillende.

– Nokut skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til at utdanningskvaliteten i Norge er god. Gjennom tilsynene sjekker vi at universitetene og høyskolene har gode systemer og rutiner for å sikre og videreutvikle kvaliteten i studiene sine, sier Vinje.

(©NTB)

Kommentarer til denne saken