– Ingen skal føle seg tvunget til å gå på skolen hvis de er syke, sier Tonje Brenna.

De siste to ukene har 1989 innbyggere i Oslo fått påvist korona. Persbråten videregående skole har blitt særlig hardt rammet. Etter en revy for én uke siden har 70 elever fått påvist koronasmitte. Torsdag gjennomfører skolen massetesting for å avdekke om det er enda mer smitte.

– Utbruddet på Persbråten er nok en påminnelse om at pandemien ikke er over enda. Jeg har stor forståelse for at dette er en vanskelig situasjon for elever og ansatte i skolen, sier Brenna.

Hun mener pandemien med all tydelighet har vist at rigide fraværsregler ikke nødvendigvis er det beste.

– Det var feil av den forrige regjeringen å gjeninnføre fraværsreglene så tidlig, mener hun.

Hun jobber nå med en løsning for fraværsregler, både på kort og lengre sikt.

– Reglene om tilstedeværelse på skolen må være forståelig for både lærere og elever, og oppleves rimelige. Jeg kommer tilbake med en løsning så raskt som mulig, sier Brenna.