Boligprisene i Norge har økt usedvanlig mye i mange år, og i Oslo har prisveksten vært langt høyere enn i resten av landet. I Norge har vi valgt en eierlinje i boligpolitikken, med mål om at flest mulig skal kunne eie boligen de bor i.

Med stigende priser er eierlinjen under press, og mange av politikernes forslag til løsninger vil kunne gjøre vondt verre.

I dagens boligmarked favoriseres de som allerede eier bolig. Boligeiere får rentefradrag for lånekostnader, verdsettelsesrabatt i formuesskatten og lite gevinstbeskatning ved salg. Samtidig bygges det altfor få boliger, noe som bidrar sterkt til prisøkningen. Dette tjener mange boligeiere på, samtidig som stadig flere holdes ute av markedet. Egenkapital favoriseres til fordel for inntekt, noe som er et hinder for unge.

Les også

De andre partiene skjønte at de hadde tabba seg ut. Men ikke Høyre

«Joker Nord-boliger» for få utvalgte

Den svake veksten i boligtilbudet har, i kombinasjon med at vi over lang tid har levd med lav rente, drevet prisene opp. Hvis vi ser på Oslo, har det blitt bygget 3200 boliger hvert år siden 2011, samtidig som befolkningen i samme periode har økt med 10 000 personer årlig.

Det desidert viktigste og mest treffsikre grepet for å få bukt med prisveksten er å bygge mer. Det krever mindre byråkrati og bedre tilrettelegging for private initiativer.

Det er også mer som kan gjøres. I Oslo står oppsiktsvekkende mange kommunale bygg tomme. Blant annet står en stor blokk i Hagegata 30 på Tøyen tom. Blokken har 50 leiligheter og har stått tom siden 2014. Nå ønsker byrådet å pusse opp blokken og gjøre 31 av boligene til såkalte «etablererboliger», også kalt tredje boligsektor.

Les også

Hvor er boligpolitikken Johansen lovet?

31 heldige personer

Byrådet kunne like gjerne kalt ordningen for «Joker Nord-boliger.» 31 heldige personer vil få kjøpt bolig til 80 prosent av markedspris, resten av de som er på markedet får ikke lavere priser.

Byrådet i Oslo og partier på venstresiden har ønsket å etablere en tredje boligsektor lenge. Det vil være et stort feilskjær.

Flere boliger i kommunal regi svekker det private markedet, noe som vil gi høyere boligpriser. Dermed er det kun noen få, som får ta del i det tredje boligmarkedet, som drar nytte av ordningen. Det vil mest sannsynlig bli en skjev og urettferdig ordning.

En tredje boligsektor vil trolig også bidra til økte kostnader for kommunen. Foruten store investeringer og subsidiering, vil det kreve økt byråkrati. Dette medfører at ressurser som kunne vært brukt mer effektivt andre steder, flyttes til denne ordningen, noe som gir lavere velstand for alle. De offentlige utgiftene vil også øke markant, noe som vil gjøre Oslo til en dyrere by.

Ingen naturlov at saksbehandling tar så lang tid

Det finnes allerede en rekke private aktører som tilbyr ordninger som gjør det enklere å komme seg inn på boligmarkedet. Disse private aktørene har erfaringer, kapasitet og kompetanse som er bedre å utnytte enn å stable et nytt offentlig tilbud på beina.

Det vil være langt rimeligere for det offentlige å stimulere til et økt tilbud fra private aktører som allerede driver med det.

Se til Sandefjord

I Oslo tar det i snitt seks år fra oppstartsmøte med boligbygger til et endelig vedtak i kommunestyret. Saksbehandlingstiden har økt for hvert år og er doblet de siste fem årene. Her må noe gjøres. Planprosesser kan forbedres der det er politisk vilje.

I 2021 ble Sandefjord kåret til Norges mest boligvennlige by. Byen avviser ingen private planforslag og har en saksbehandlingstid på fire måneder. Kommunen har lave boligpriser og høye boligreserver. Det er derfor ingen naturlov at saksbehandling på dette feltet skal ta så lang tid som det gjør i Oslo.

Problemet med boligmarkedet er hovedsakelig boligmangel. En tredje boligsektor vil kun bli en hvilepute for å sikre tilstrekkelig med tilbud av boliger.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Hver gang jeg ser de gjenspikrede vinduene får jeg vondt i Tøyen-hjertet

Les også

Her har 50 leiligheter stått tomme i sju år: Hva skal skje med Hagegata 30?

Les også

Å selge eiendom er «god butikk», men ikke for kommunen

Les også

Oslos lillebror bygger mer av det folk ønsker seg. Får vi til det samme?