– 70 prosent av koronapasienter gjennom desember var uvaksinerte, sier kommunikasjonsjef Pernille Lønne Mørkhagen ved Diakonhjemmet sykehus til AO torsdag ettermiddag.

Torsdag formiddag kunne AO melde om at 70 prosent av Oslo Universitetssykehus (OUS) sine nåværende innlagte koronapasienter på intensiv, ikke er vaksinert.

OUS: 7 av 10 koronapasienter på intensiv er ikke vaksinert

Smittetallet passerte torsdag for første gang over 2000 på ett døgn, og det var 1.053 flere smittede på et døgn enn samme dag forrige uke.

Mørkhagen sier videre at antallet innleggelser av nye koronapasienter ved Diakonhjemmet den første uken av 2022 er stabil, og at det ikke er noen markant endring fra slutten av fjoråret.

Per torsdag har sykehuset tre innlagte koronapasienter. To av dem behandles på intensiv, hvor en av dem ligger på respirator.

– I tillegg har vi fire pasienter på sengepost som nå er avisolerte og dermed ikke lenger inngår i registreringen, sier Mørkhagen.

Les også

Intensivavdelingen på Diakonhjemmet sykehus: Over halvparten av koronapasientene er ikke vaksinert

På de andre sykehusene i Oslo var innleggelsestallende for korona følgende torsdag:

  • OUS hadde i formiddag 44 pasienter innlagt med covid-19, der 16 av disse er på intensivavdeling og 14 på respirator.
  • Lovisenberg sykehus hadde i morges 12 innlagte covid 19-pasienter, der to av disse er på intensiv og én på respirator.