– Kulturministeren er god til å komme for å ta selfier, men fram til nå har det vært lite interesse for å finansiere driften. Det er leit for Oslo innbyggere, mener kulturbyråden.

Som Avisa Oslo har omtalt har Oslo kommune nå sendt sin tredje søknad til Kulturdepartementet for å få støtte til driften av det nye museet. Oslo kommune ber staten bidra med 30 prosent av driftskostnadene som vil ligge rundt 300 millioner kroner i året. Staten må da eventuelt bidra med snaut 90 millioner kroner i året. Så langt er byrådet i Oslo blitt møtt med en kald skulder.

Staten har bidratt med 605 millioner kroner til byggingen av det nye museet som kostet 2,7 milliarder kroner.

– Vi bruker mye midler på Munchmuseet. Det er enorm gave vi har fått av kunstneren, og som vi eier sammen. Med det nye bygget ønsker vi å nå ut til enda flere, sier Gamal.

Kunst for folket

Det nye Nasjonalmuseet som også nærmer seg åpning er eid og finansiert av staten. Det samme er flere andre museer rundt om i Norge som har nasjonal interesse. Kulturbyråden og direktøren ved Mucnhmuseet, Stein Olav Henrichsen, er enige om at Munch har nasjonal og sågar global interesse.

– Vi opplever at staten ønsker det samme som oss. At Munch må ut til hele landet og verden, sier Gamal.

Hovedargumentet til Oslo kommune i søknadene til staten er nettopp den internasjonale appellen til Edvard Munch. Det er også viktig for byrådet at kunstverkene skal være tilgjengelige for folk flest.

– Vi ønsker at kunst ikke skal være et eliteprosjekt, men for mannen og dama i gata. Og for barna. Det er en av pilarene i demokratiet vårt, men er Gamal.

Prat hjelper lite

Han mener Raja må gjøre mer enn å prate, men bla opp konkrete summer i støtte.

– Det er lett å si at man støtter Munchs kunst, men det leveres ikke. Spesielt kulturministeren er flink til å trekke fram Munch, men han vil ikke være med å finansiere, sier Gamal.

I kulturdepartementet svarer de at søknaden fra Oslo kommune vil være en del av høsten budsjettbehandling, og at en eventuell støtte fra staten vil komme fram når statsbudsjettet legges fram i oktober.

– Partiet til Abid Raja, Venstre, var akkurat ute i Avisa Oslo og hevdet at Venstre er paritet for Oslo. På kulturfeltet er jeg ikke så sikker på det. Byrådet har levert det vi har lovet, og budsjettene til museet har vært solide. Det ser vi fruktene av nå, sier Gamal.

Hva med inntektene?

Han trekker blant annet Munchmuseets digitale satsing. På museets hjemmesider er det mulig å ta digitale turer gjennom utstillinger på flere språk, og et tilbud for barn og unge. I fjor var det 100 millioner mennesker som var inne å brukte dette tilbudet minst én gang.

– Dere kan jo kanskje jobbe litt med inntektssiden også?

– På sikt kommer inntektene til å øke, men det vil kostnadene også gjøre når museet blir brukt. Vi vil ha lave billettpriser så alle har råd til å besøke museet. Vi kunne satt opp billettprisene, men det ønsker vi ikke å gjøre, sier Gamal.

– Håper du på mer gjennomslagskraft for ønsket dersom det blir et regjeringsskifte i høst?

– Jeg kommer til å sende den søknaden helt til vi får det, uavhengig av hvem som styrer.