Under pressekonferansen mandag kveld ble det innført strengere tiltak med heldigital undervisning for ungdomsskolen og videregående skole i hele Oslo. Det ble også innført heldigital undervisning for 5.–7. trinn for alle skoler i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand.

Decap mener at tiltakene som ble lagt frem i dag er nødvendige, men at man må differensiere tiltakene og løsningene til bydelene.

– Når man nå sier at man skal innføre digital undervisning og sender barna og ungdommene hjem til leiligheter som er trangbodde, hvordan skal de få oppfølgingen, spør lokalpolitikeren.

På spørsmål om dette ville skape forskjeller mellom øst og vest i byen, svarte byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen, at det var enhetlige regler for videregående og ungdomsskoler og differensiert for barneskolen.

Det svarer ikke på spørsmålet, mener Decap.

– Det denne pressekonferansen glemte å ta for seg, er at enhetlige regler hjelper veldig lite når de sosiale levekårene for de det rammer er så forskjellige. Jeg håper at representanter fra mitt eget parti planla for dette på et tidlig tidspunkt. Det at vi er her i dag var ikke overraskende for meg, og det var neppe overraskende for noen andre.

Tilpasset tiltak

– Nå er det enda viktigere at man lager tiltak som tar fatt i disse problemene. Som Thorkildsen har sagt opp til flere ganger, er jeg villig til å gå langt for å holde skolene oppe. Det er ikke mulig lenger, og derfor må vi nå snakke om hvordan vi i det lengste skal hjelpe barna. Spesielt når dette rammer barna i 5.–7. klasse ulikt i de forskjellige bydelene.

Han mener at dette kan skape en generasjon som vil ha store problemer med å konkurrere i fremtiden, og at det er noe som ikke ble vist forståelse for under pressekonferansen.

– Mens noen i vestkanten har tid til å ta seg fri fra jobben, så er ikke det ett alternativ for mange på østkanten. De har ikke jobber som har mulighet for hjemmekontor.

Han forteller at Grorud SV har vært i møte med ungdommer og ungdomsrådet i bydelen som har uttrykt den samme bekymringen.

– Vi betaler en pris for å komme oss gjennom pandemien. Regningen på den totale summen er ikke gjort opp ennå. Den kommer når disse ungdommene får karakterene sine, og når de skal begynne å konkurrere med andre som har fått bedre muligheter til å gå på skolen.

Mulige tiltak

– Det er byråden som har fagkompetansen, miljøet, ressursene rundt seg og som må komme frem til disse løsningene raskt. Det burde kommet i dag.

Han nevner bedre smittevern, mindre klasser og hente inn lærere og lærerstudenter som kan undervise mindre grupper som mulige tiltak. Han har forståelse for at situasjonene forandrer seg fra dag til dag, men det er noe som må planlegges lengre frem i tid enn fra uke til uke.

– Kjempeutfordring

AO stilte Thorkildsen spørsmålet under mandagens pressekonferanse:

– Vi ser at bydelene som er hardest rammet nå, er der de bort trangt. Kanskje en eller begge foreldre ikke snakker ordentlig norsk og man ikke har mulighet til å hjelpe barna med skolearbeidet på samme måte som mange andre. Er det satt inn tiltak og ressurser der, og hva kan man gjøre for å hjelpe disse barna for at klasseskillet ikke blir for stort?

– Det er en kjempeutfordring. Det som er den klare beskjeden til skolene, er at de skal sørge for at de barna får et tilbud på skolen. Det påhviler skolene i samarbeid med bydelene som også har et ansvar her nå. Både gjennom skolehelsetjenesten, barnevernet, Oslohjelpa, psykologtjenester og så videre, at de nå sørger for at de elevene som ikke har en hjemmesituasjon som gjør at de kan drive med skolearbeid, får muligheten til å være på skolen fysisk. Det skal de ha, sier Thorkildsen.

Hun forteller at det føles tungt å meddele beskjeden om at flere barn og unge må være hjemme, samtidig som det er vanskelig å se for seg at de kan fortsette som før.

– Denne pandemien er brutal og den kommer til å gjøre det nødvendig for oss å reparere mange år fremover. Tiltakene må vi iverksette, men da vi også gjøre hva vi kan på kort sikt for å gjøre det lettere for barn og i de nærmeste årene må få en krisepakke på plass fra regjeringen.

AO har forelagt byråden påstandene fra Decap, og bedt om en kommentar. Saken oppdateres når de foreligger.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) om hva konsekvensen av stengte skoler vil bli.