Mandag ble Oslobolig lansert. Selskapet er et ledd i byrådets arbeid med den tredje boligsektoren, det vil si boliger som ligger mellom det kommunale tilbudet og det kommersielle markedet.

Gjennom Oslobolig skal kommunen hjelpe førstegangskjøpere og aleneforsørgere med vanlig lønn, men som sliter med å få lån. Selskapet eies av kommunen, Obos, Bane Nor Eiendom og eiendomsselskapet NREP, og DNB skal bidra med lånefinansiering.

Selskapet baserer seg i første rekke på deleiemodellen, det vil si at kjøperen eier deler av leiligheten og leier resten. Kjøperen kan senere øke eierandelen.

Skal selges til markedspris

Leder i byutviklingsutvalget James Stove Lorentzen synes det er bra at kommunen skal samarbeide med private aktører.

– Byrådets nye avtale med private har gode elementer til finansieringsordninger, og Høyre er positive til offentlig-privat samarbeid. Likevel må vi påpeke at byrådet i sin kommunikasjon rundt den tredje boligsektor har lagt vekt på å skaffe rimeligere boliger, sier han.

Ettersom boligene skal kjøpes og selges til markedspris ser han ikke hvordan dette nye samarbeidet vil fremskaffe rimeligere boliger. I et skriftlig spørsmål til byråden for næring og eiendom spør han hvordan Oslobolig vil påvirke boligtilførselen.

– Så lenge det ikke er en plan for å øke tilbudet av boliger vil dette bare bety at andre blir skjøvet ut av markedet. Til syvende og sist er det økt reguleringstakt og økt igangsettelse som vil bety noe for boligkjøperne, sier han.

Oslobolig skal kjøpe prosjekterte og nybygde boliger og selge disse videre til kjøpere i målgruppen. Ambisjonen er å nå tusen boliger i løpet av fem til sju år.

– Så langt er byrådets retorikk om rimelige boliger lite troverdig, sier Lorentzen.

– Flere veier inn

Byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen (Ap) sier Oslobolig skal være en alternativ vei inn på boligmarkedet for folk med vanlige inntekter, men med lite egenkapital.

– Selskapets mål er derfor ikke å bidra til flere boliger i Oslo.

– Vil ikke dette bety at de tusen kjøperne fortrenger tusen andre?

– Jeg mener at flere veier inn i boligmarkedet er med på å redusere forskjeller. Sekundærboliger bidrar til å fortrenge andre kjøpere. Derfor er det et krav at kjøperne ikke eier egen bolig fra før eller kan eie bolig i tillegg, svarer hun.

Oslobolig er bare ett av flere tiltak byrådet jobber med for å realisere den tredje boligsektor. Parallelt jobber byrådet med tre pilotprosjekter på henholdsvis Bjølsen, Bergkrystallen og Tøyen. Avisa Oslo har tidligere omtalt den store boligblokka i Hagegata som står tom. På sikter byrådets mål at minst 20 prosent av boligene i Oslo skal være rimelige boliger.