(Nordstrands Blad) I både bydel Østensjø og i bydel Søndre Nordstrand har foreldre reagert på flere funn av gasspatroner som vanligvis brukes til krempisking.

Patronene inneholder lystgass og kan gi en kortvarig rus på mellom 1 og 2 minutter, og selv om det ikke regnes som et ulovlig rusmiddel kan konsekvensene likevel være fatale.

Ifølge forskning.no blir man litt kvalt hver gang man inhalerer innholdet i gasspatronene, og i tillegg til en risiko for oksygenmangel gir selve rusen også en nedsatt balanse og risiko for illebefinnende.

Kristin Garder Jespersen fra Holmlia sier at hun ser minst tre-fire gasspatroner hver eneste dag. Hun er skremt over det nye rus-fenomenet.

– Det er skremmende hvor mye disse ungdommene våre er i stand til å finne ut av. Dette er jo et storkjøkken-produkt.

Må kalles et rusmiddel

Jespersen reagerer på at gassbeholderne er så lett tilgjengelig, og ber samtidig andre foreldre være oppmerksomme.

Politiet fortalte i 2018 til NRK at det ikke er noen tvil om at dette er et farlig rusmiddel, og at det kan føre til akutt hjertestans eller kvelningsdød.

– Når det har blitt som det har blitt må det kalles et rusmiddel. Vi foreldre må henge med i svingene og vite hva ungene våre driver med. Ungdommene våre tenker ikke på at det her kan få alvorlige og muligens livstruende konsekvenser. Hvis ungen min hadde tatt med seg en full ryggsekk når han gikk ut på kvelden ville jeg i hvert fall stusset litt, sier Kristin Garder Jespersen.

Hun stusser også over hvordan ungdom kan ha så enkel tilgang til det, ettersom gassbeholderne er et relativt dyrt produkt.

– Man kan jo spørre seg hvor de får pengene fra. Disse beholderne går for nærmere 500 kroner stykket.

Jespersen hadde selv funnet en full pappeske med tolv gassbeholdere på en parkeringsplass rett ved Nordåssløyfa der hun bor.

Vel vitende om hva det ble brukt til tok hun med seg pappesken og la det utenfor inngangsdøren sin. Da hun kom tilbake en halvtime etterpå var esken borte, og hun antar at hun har blitt iakttatt av eieren av produktene.

– Hvis det stemmer at det oppstår dødsfall som følge av dette er det uhyggelig skremmende. Jeg tenker kanskje at det burde kommet en form for registrering av hvem som kjøper beholderne.

Les også

Linda (57) var et av «Oslos gatebarn»: – I ettertid husker jeg mest av det positive fra den tida

Ikke et særfenomen på Søndre Nordstrand

Gry Løge Lid er leder for Innsats Ung i bydel Søndre Nordstrand.

Hun bekrefter at de er kjent med problematikken, men påpeker at dette ikke er et Søndre Nordstrand-problem.

– Vi jobber med saken, både med å få ut informasjon til ungdom, foreldre og samarbeidspartnere og ved å opplyse om konsekvenser og tilby samtaler og oppfølging ved vår ruskonsulent.

Det er ikke et særfenomen på Søndre Nordstrand. Det er en problematikk vi ser i ungdomsmiljøet, og vi både ser og vet at dette foregår over hele Oslo.

Kan føre til hjerneskader og blodmangel

Også i Bydel Østensjø bekrefter Utekontakten at de er oppmerksomme på situasjonen.

Ivan Daniloff jobber som ruskonsulent i Utekontakten bydel Østensjø.

Han forteller at de senest forrige mandag hadde et møte angående gassbeholderne, men påpeker at de ikke er bekymret for ungdommen i Østensjø bydel.

– Man hører likevel om at dette er noe som ungdom har fått tak i og bruker. Både foreldre og ungdom kan ta kontakt med oss for å drøfte det og trygge den det gjelder. Vi kan ikke gå inn og stoppe dem, men vi kan likevel være nysgjerrige og tilnærme oss de ungdommene som bruker det.

Han opplyser om at det finnes både kortvarige og langvarige konsekvenser som kan oppstå ved bruken av gasspatronene, og at det er noe de ønsker å forebygge.

– Det begynner å bli et aktuelt tema. Vi ønsker ikke at dette skal bli noe som blir populært, og det er en risiko både for oksygenmangel, illebefinnende og nedsatt balanseevne.

– På sikt kan det deaktivere B-12-vitaminet i kroppen og føre til hjerneskader og blodmangel. Det kommer an på både omstendighet, hyppighet og mengde men uavhengig av det skal man prøve å unngå å bruke disse type tingene. Dette er noe foreldre og alle andre må følge litt med på, avslutter Daniloff.