- De store med dansegulv og store barer vil stikke av med mesteparten av pengene.

Slik lød advarselen fra Rødts Siavash Mobasheri under torsdagens bystyremøte. Under møtet støttet imidlertid et klart flertall byrådets forslag til måten drøyt 160 millioner statlige kroner skal deles ut til kriserammet næringsliv.

Der Rødt ville skjevfordele ytterligere til bedrifter som tidligere helt eller delvis har falt utenfor, viste flertallet til at byrådet har gjort justeringer for å sikre en andel til denne gruppa.

Byrådet har blant annet sett på totalt inntektstap, ikke alkoholomsetning, samt tatt utgangspunkt i omsetningsfall fra mellom november og desember i fjor for å sidestille gamle og nye bedrifter.

Forsvarte eget forslag

Aps næringsbyråd Victoria Marie Evensen brukte på sin taletid til å motstride Mobasheris påstand om at de største aktørene kom best ut av den nye kompensasjonsordningen byrådet har landet på.

- Når vi setter et øvre tak og tar en forholdsmessig beregning på utbetalingene, får de små forholdsmessig mer enn de store, sa Evensen, som mente at justeringen på ordningen bidrar til å sikre både store og små aktører.

Byråden lovte også følgende:

- Vi starter utbetalingene allerede i morgen etter bystyrets vedtak.

- Står helt i knærne

Evensen fikk grønt lys fra bystyret etter støtte fra representanter som advarte mot å forsinke utbetalingene til hardt pressede bedrifter. Blant disse var Frps Lars Petter Solås, som kalte inn til hastemøtet nettopp for å sikre rask hjelp.

- Alle ordninger kan bli bedre, men jeg gir honnør til byrådet for å få ut pengene raskt, sa MDGs Arne Olav Haabeth, mens Venstres Hallstein Bjercke advarte mot at bedrifter kunne gå konkurs hvis bystyret dro ut saken.

- En rekke bedrifter står helt i knærne, kommenterte Høyre-politiker Per-Trygve Hoff.

Samtidig hadde flere bystyrepolitikere et tydelig budskap om at pengene fra stat og storting ikke strakk til.

- Det har vært for dårlige ordninger som har ikke støttet godt nok opp om viktige næringer. En kan nesten få inntrykk av at serverings- og restaurantbransjen ikke blir akseptert på samme måte som annet type ærlig arbeid som fortjener støtten som de burde få - særlig i lys at de er blant de aller hardest rammede av alle koronatiltakene, sa Aps gruppeleder Andreas Halse.