(Oslodebatten)

Det vil denne vinteren og våren vise.

Jeg tror både opposisjonen i bystyret, og mediene, kommer til å følge nøye med og kikke Steen grundig i kortene.

Les også: Avviser helsehus-fiasko: Dette mener Robert Steen er «elefanten i rommet»

Rystende historie

I midten av november kunne Avisa Oslo avsløre den rystende historien om demente Frode Holsts opphold på Ullern helsehus. Umiddelbart etterpå lovte Robert Steen å få gjennomført en «ekstern gjennomgang» av alle de fire helsehusene som ble startet opp i 2015.

Men siden den gang har ikke Steen greid å få lagt dette oppdraget ut på offentlig anbud med nøyaktig mandat og tidsfrist. Dette til tross for at helsebyråden har sagt at den var like rundt hjørnet helt siden begynnelsen av desember. Det er ikke lovende at anbudsutlysningen foreligger først nå.

Foreløpig tillater jeg meg å stille meg litt undrende til hele denne konstruksjonen. Steen understreket allerede i bystyret i november at det var snakk om en «ekstern gjennomgang», og absolutt ikke noen «ekstern gransking». Men hva er da poenget med å gjøre den ekstern?

Sitter vi ikke på nok kompetanse til å gjøre en god nok «gjennomgang» av det tross alt bare fire helsehus? Vi har Steens egen byrådsavdeling. Vi har Helseetaten i Oslo kommune. Vi har Sykehjemsetaten i Oslo kommune. (Nasjonalt har vi Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Helsetilsynet og Helsedepartementet, for å nevne det grøvste).

Les også

Far tok på det nakne håndleddet og sa «borte». Klokken var borte

Brukte lang tid

Jeg hadde forstått behovet for å bruke eksterne konsulenter hvis det hadde vært til en gransking, fordi da trenger man eksperter som er uavhengige av virksomhetene som skal granskes. Nå brukte Steen to måneder på å komme fram til et mandat. Så skal konsulentselskapene sende inn tilbud. Så skal Steen velge selskap. Deretter skal de lage en gjennomgang.

Det smaker litt av «å kjøpe seg tid», dette her, for øvrig ikke et ukjent fenomen i politikkens verden.

Politisk er det verdt å merke seg hvor mye Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe er på bittet. Det forteller meg at engasjementet og temperaturen på dette saksfeltet er på vei opp. Og at Høyre tror dette kan være en vinnersak for dem til høsten. Internt jobbes det knallhardt med saken. Første etappe går fram til høringen i helse- og sosialutvalget den 30. januar. Lindboe spiller også på at byrådet «rekommunaliserte» Ullern helsehus i 2019. Høyre vil ha «private alternativer».

Raymond vet

La det ikke være noen tvil om at byrådsleder Raymond Johansen vet følgende:

Dette er et politisk minefelt for Ap i valgkampen.

Tilstanden ved de fire helsehusene og 41 sykehjemmene i Oslo er avgjørende for hvordan velgerne oppfatter at det sosiale sikkerhetsnettet i velferdssamfunnet fungerer. Slike spørsmål er så brennbare at de kan avgjøre valg. Det handler om tilliten til systemet. Ap er sårbare hvis velgerne setter spørsmålstegn ved kvaliteten på offentlige ytelser. Og dagens regime har hatt makten i snart åtte år nå.

Det vet også Robert Steen, og selv om han nå overraskende har trukket seg fra valglista til bystyret, sier han at han har til hensikt å fortsette som helsebyråd så fremt de rødgrønne beholder flertallet til høsten. Det er Raymond glad for. Han trenger en mann som var finansbyråd i fire år og som har vært helsebyråd nesten like lenge. Men det er også mulig å se for seg at Steen kan være en god syndebukk hvis de tilsynelatende spesielle problemene ved helsehusene vedvarer.

Les også

Helsehus-ansatt: I stedet for å klage, kan ikke dere pårørende hjelpe oss?

Slår hardt tilbake

I dette intervjuet med Avisa Oslo benytter han anledningen til å slå hardt tilbake mot Høyre: Han påpeker at man må styrke økonomien i eldreomsorgen. Det kan man gjøre på måter: Enten ved å bruke mindre penger på noe annet, eller ved å øke inntektene, i praksis eiendomsskatten for Oslos del.

Det er forfriskende at han sier at ett ekstra årsverk på hver helsehus- og sykehjemsavdeling i Oslo vil koste 800 millioner skattekroner. To ekstra årsverk det dobbelte.

Hvis Høyre får det som de vil, vil årets valgkamp ha en ideologisk overbygning: Valgfrihet, konkurranseutsetting og fleksibilitet både når det gjelder helse, eldreomsorg og skole er Høyres honnørord. Ap og rødgrønn side kaller dette privatisering og at man har sluppet «velferdsprofitørene» løs på byen.

Høyres hovedsak

Anne Lindboes første politiske utspill som ordførerkandidat var at hun ikke ville at eiendomsskatten skulle være Høyres hovedsak i valgkampen. Helsehusene passer mye bedre inn i det imaget Høyre prøver å skaffe seg - som ligner på Erna Solbergs gode, gamle slagord «Mennesker, ikke milliarder».

Det er med andre ord to klare politiske alternativer som skal sloss om velgernes gunst 11. september. Det er bra for lokaldemokratiet Oslo.

Etter valgene i 2015 og 2019 ble Raymond Johansen avhengig av Rødt for å få flertall for sitt byråd og sine budsjetter. Dette har tatt Ap lenger til venstre i velferdspolitikken enn de hadde vært dersom de ikke var avhengige av Rødt. Særlig forbudet mot å bygge nye private barnehager er det mest talende eksemplet på dette. Også i MDG er det skepsis til denne politikken.

Les også

Forholdene på Ullern Helsehus virker forverret. Vi ble forsikret om at alt var bra

Mindre dogmatiske

I det siste har Raymond Johansen vært påpasselig med å understreke at Ap er mindre dogmatiske i spørsmålet om offentlig og privat drift enn det offentlige bildet har kunnet gi inntrykk av. Han frykter nok for partiets oppslutning i byen - at de såkalte lilla-velgerne går til Høyre, slik tilfellet er nasjonalt.

Robert Steen har det politiske ansvaret for helse og eldreomsorg i byen. Men han - og Oslo kommune - har samtidig mindre makt og innflytelse over helsepolitikken enn mange tror. Etter den store helsereformen i 2001 tok Staten over eierskapet til sykehusene Oslo tidligere eide. Dermed ble skillet mye skarpere mellom primærhelsetjenesten som fortsatt eies og drives av kommunene, og spesialisthelsetjenesten, altså sykehusene, som eies og drives av Staten.

I dag sier Robert Steen og helsehusenes ledere at sykehusene skriver ut pasienter som er mye sykere og eldre enn før. Det er all grunn til å tro at dette er sant. Og hvis en pasient skrives ut fra sykehus, har kommunen plikt til å gi pasienten den hjelp vedkommende trenger. Å få vekslingen mellom kommunehelsetjenesten og sykehusene til å bli skje sømløst er noe av det vanskeligste dette samfunnet driver med.

Eldrebølgen er her

Eldrebølgen er her. Det er demensbølgen også. I tillegg er det grunn til å anta at senskadene av koronaperioden har gjort mange av våre eldste mindre aktive, og dermed svakere. Sammen er de dynamitt.

Ikke noe av dette er Robert Steens skyld.

Men det er hans problem. I tillegg til å få helsehusene og sykehjemmene til å fungere slik de skal.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Ap har pådratt seg betennelse i balansenerven mellom by og land

Les også

Ufrivillig politi-sk komikk på Mortensrud (men fint for Oslo, da)

Les også

Blir Høyre lammet av krangel og bråk, kan Raymond fort bli sittende med makten i 12 år

Les også

«Livets harde skole» tapte makten i Frp