30. januar 2018 ble Oslo-delen av Fornebubanen vedtatt i bystyret, tre år etter naboene i Bærum banket reguleringsplanen gjennom deres kommunestyre.

Det vanket gratulasjoner til Oslos befolkning fra talerstolen. Lite visste de 59 representantene at kostnadene skulle øke dramatisk på kun fire år.

– Det er viktig at Fornebubanen ikke blir forsinket, og det er viktig at Fornebubanen kommer i gang så snart som mulig, sa Victoria Marie Evensen (Ap). Da var hun leder av byutviklingskomiteen, nå er hun byråd for næring og eierskap.

Venstre-veteran Odd Einar Dørum hadde store forhåpninger.

– Jeg håper man kommer i gang, og ikke bruker seks år på å bygge dette. Men vi får holde oss i live og oppleve gladdagen, bemerket han.

Dørum hadde for store forhåpninger. I dag er det nyligste estimatet at banen ikke vil stå ferdig før i 2029.

Les mer om saken:

Sjokkbeskjeden

For fredag ettermiddag sendte Fornebubanen, som er organisert som en egen etat i Oslo kommune, ut en pressemelding om at den nyeste kvalitetssikringsrapporten tilsier at prosjektet ikke vil stå ferdig før i 2029. Den forventede kostnaden har økt med 4,3 milliarder kroner, til 20,5 milliarder, målt i 2018-kroner.

Det tilsier en økning på 25 prosent.

Fornebubanen skal bli en åtte kilometer lang T-banelinje i tunnel mellom Majorstuen og Fornebu senter. På veien blir det stasjoner på Skøyen, Vækerø, Lysaker, Fornebuporten og Flytårnet.

Reisetiden mellom Fornebu og Majorstuen er estimert til 12 minutter.

Staten finansierer halvparten av byggekostnadene. Resten kommer fra bymiljøavtaler, Oslopakke 3-midler og grunneierbidrag.

Prosjektet er den største utbyggingen av T-banen siden utbyggingen av linjene i Groruddalen, til Bergkrystallen og Skullerud på 60- og 70-tallet.

Mange faktorer øker prisen

Tidligere i vinter gikk Fornebubanens direktør Irene Måsøval ut og sa at økte lønns- og priskostnader ville føre til høyere sluttkostnad for Fornebubanen.

Det er én del av årsaken, mens Fornebubanen også lister opp følgende årsaker:

  • Økte kostnader for Fornebu base, Fornebu stasjon, Flytårnet stasjon og Fornebuporten stasjoner.
  • Lengre byggetid for Skøyen stasjon.
  • Øke kostnader til prosjektering.
  • Kompliserte grunnforhold.
  • Forskjøvet byggetid for flere arbeider.

– Fornebubanen jobber kontinuerlig for å holde kostnadene nede. Nå ser vi at selv om vi har kuttet flere steder, har den uvanlig kraftige prisveksten og andre uforutsette forhold gått ut over det vi har spart inn. At prosjektet trekkes ut i tid, er også årsak til høyere kostnader, men vi vil se på tiltak for å ta ned byggetiden så mye som mulig, sa direktøren i en pressemelding fredag.

Onsdag er det heldagsmøte i bystyrets samferdsels- og miljøutvalg. I tillegg er det satt av tre timer til å gjennomgå Fornebubanen i etterkant av det ordinære møtet. Avisa Oslo dekker møtet og gir deg siste nytt fortløpende.