Stav sier at byrådet ønsker å understreker hvor alvorlig kollektivsituasjonen er i Oslo og Viken.

– Det er en særegen situasjon, og vi vil få fram alle detaljene og fakta i denne saken. Det er litt forvirring rundt hva som er realiteten her, og hvilke effekter det vil ha. Det blir veldig viktig for oss å få fram at dette (at regjeringen ikke vil forlenge korona-kompensasjonen Ruter mottar. red.anm.) vil kunne skape en negativ, nedadgående spiral.

Møtet holdes på et tidspunkt der Ruter sliter økonomisk.

Den 17. desember skal Ruter ha et møte der de skal ta stilling til rutekutt, som ifølge kollektivselskapet selv kan bli store.

Regjeringen har på sin side ikke ønsket å garantere noen kompensasjon utover 1. januar. Dette til tross for at Ruter rapporterer om betydelig passasjerbortfall og krass kritikk fra blant annet MDG, SV og Venstre.

– Timingen er riktig fordi de nasjonale tiltakene er avviklet. Det er gått en god stund siden vi skulle tilbake til normalen, svarte Nygård da Avisa Oslo spurte om timingen for bortfall av kompensasjon var riktig i en tid med stigende smittetall

Et element i den aktuelle saken er hvor mye av passasjerbortfallet som skyldes frykt for koronasmitte og hvor mye som skyldes permanente, nye vaner etter pandemien - som hjemmekontor.

Byråd Stav mener på sin side at staten har et ansvar for å opprettholde kollektivtransporten i Oslo.

– Vi trenger en overgangsperiode. Den siste måneden så man for seg å ha som en observasjonsperiode for Ruter, for å se hva som blir den nye normalen. Det har de sagt at de trenger et halvår på, men mener nå at de trenger et år på, uttalte Sirin Stav under onsdagens bystyremøte.

Avisa Oslo oppdaterer saken.