(Oslodebatten)

Men, når KrF beskylder meningsmotstandere i ruspolitikken for å ha fordommer og bruker hersketeknikker må de få svar. Hvorfor KrF mener at deres meningsmotstandere har fordommer og bruker hersketeknikker står ikke noe sted i innlegget.

LES OGSÅ:

Les også

Rusdebatten er preget av fordommer og hersketeknikker

KrF er kjent for å ha lav toleranse og liten respekt for de som har andre ruspolitiske meninger enn dem selv. De fremstiller et bredt flertall i Oslo bystyre som noen som lar barn og unge være prøvekaniner for narkotika.

Samtidig fremstiller de rusreformen som et frislipp som vil være et gigantisk svik mot alle barn og unge som nærmer seg slike miljøer.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Vet lite hva rusreform handler om

Når de baserer seg på slike holdninger og vet så lite om hva rusreform handler om, er det lett å forstå hvorfor KrF står igjen som de eneste i Oslo bystyre som ønsker å opprettholde en politikk der enhver bruker av illegale rusmidler skal trekkes under én kam og utsettes for straff og sanksjoner.

Det er godt kjent at politiet har gått utover sine fullmakter og utsatt mistenkte brukere for grove integritetskrenkelser, som trygt kan karakteriseres som overgrep og krenkelser av deres privatliv.

Reaksjonene på disse menneskerettsbruddene har vært sterke. Politiet har beklaget, statssekretær i Justisdepartementet Erik Sandsmark Idsøe (Sp) har beklaget, og flere på Stortinget forventer nå at justisministeren endelig skal si unnskyld.

Imens er KrF opptatt av at oppfølgingen av de som anholdes og får rusmidler beslaglagt, skal møtes med straff, kontroll og sanksjoner.

Det dreier seg altså ikke om noe frislipp

Rusreform handler om å erstatte bøter og straffealternativer med forpliktelse til oppmøte på enheter der ungdommen endelig møtes i samme øyehøyde og situasjonen deres kartlegges. Ved sårbarheter og utfordringer, skal de få tilbud om velferdstjenester som kan bedre deres livssituasjon. Det dreier seg altså ikke om noe frislipp.

KrF hevder at FHI har slått fast at det ikke er tilstrekkelig begrunnet vitenskapelig at straff ikke forebygger rusmiddelbruk. Da overser de dokumentasjonen på at straff fører til mer kriminalitet, stigma og utenforskap og danner barrierer mot at folk kommer i posisjon til å ta imot hjelp ved behov.

Rusreformen er i tråd med FNs anbefalinger og støttet av både Verdens helseorganisasjon og FNs høykommissær for menneskerettigheter. Dersom bruken skulle gå opp, som følge av å avvikle strafferegimet, vil ikke det spille i nærheten av samme rolle som de heldige resultatene av at rusmiddelbrukere endelig skal bli behandlet som hele mennesker.

Les flere debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos nye debattside Oslodebatten

Les også

Rusdebatten er preget av fordommer og hersketeknikker

Les også

Til alle muslimer i Norge

Les også

«Jeg sa Cherrox, ikke støvler!»

Les også

Det er fremmet påstander om oss som ikke kan stå uimotsagt