De forventer støtte fra byrådsleder Raymond Johansen - men han har ingen kommentar til den knallharde kritikken.

Byråd Thorkildsen lenker i et Facebook-innlegg til en kommentar med tittelen «Noen ble glemt i Hurdal», skrevet av Aftenpostens politiske redaktør Kjetil Bragli Alstadheim, som kritiserer mangelen på konkrete løfter om tiltak for barn som vokser opp i fattige familier i byområder med levekårsproblemer.

De områdene eksisterer definitivt i Oslo.

Ifølge SSB-tall fra 2019 vokser snaut 18 prosent av alle hovedstadens barn opp i husholdninger med vedvarende lavinntekt, og andelen er langt høyere i bydelene Stovner (32,3 prosent), Gamle Oslo (31,7 prosent) og Søndre Nordstrand (29,9 prosent).

– At ikke plattformen er sterkere på å utjamne forskjeller og bidra til like muligheter for barnefamilier i levekårsutsatte strøk i byer som Oslo, er for meg komplett uforståelig, skriver Thorkildsen.

Hun mener at pandemien har forsterket ulikhetene og rammet områdene som har det vanskeligst fra før av.

– Dette betyr at SV må kjempe knallhardt også på dette området. Det burde faktisk være unødvendig etter åtte år med høyrepolitikk og all den nye kunnskapen vi nå var fått, mener SV-politikeren.

Regner med støtte fra Raymond

Avisa Oslo har spurt Thorkildsen om hun mener byrådsleder Raymond Johansen og Oslo Ap bør ta opp dette med sine partikolleger i regjering:

– Dette kommer hele byrådet til å være opptatt av i åra som kommer, for sosial utjamning er vårt viktigste løfte sammen med miljø og klima. Selvfølgelig vil vi være nødt til å kritisere regjeringen iblant, men først og fremst skal vi være konstruktive og kravstore samarbeidspartnere. Det kommer også Raymond til å være, svarer Inga Marte Thorkildsen.

Oslo SVs leder Sunniva Holmås Eidsvoll deler partikollegaens bekymring.

– Jeg er veldig bekymret for det samme. Det er utrolig viktig at denne regjeringen ikke glemmer å utjevne forskjeller mellom makt og rikdom i byene, og ikke bare utjevner mellom by og land. For Oslos del kommer vi til å være vaktbikkjer. Hvis de svikter ungdommene i Groruddalen og på Søndre Nordstrand, må ungdommene ha noen til å stå opp for seg, understreker Oslo SVs leder overfor Avisa Oslo.

– Ap, SV og MDG har vært veldig tydelige

Også Eidsvoll regner med at samtlige byrådspartier jobber sammen opp mot regjeringen i denne saken.

– Ap, SV og MDG har vært veldig tydelige i sine Oslo-løfter. Jeg regner med at vi står skulder mot skulder, sier Eidsvoll, som håper at det samme byrådets felles ønske om friere adgang til plan- og bygningsloven.

Byrådet ønsker å bruke dette virkemiddelet til å få fortgang på en tredje boligsektor. Denne typen boliger kan for eksempel være leie til eie-boliger, som skal hjelpe folk inn på boligmarkedet. Slik det er i dag, kan ikke bystyret stille krav til private utbyggere om å eksempelvis ha en viss andel boliger forbeholdt en tredje boligsektor.

Dette mener Eidsvoll er svært problematisk på et tidspunkt der deler av Oslos befolkning ikke har råd til å kjøpe egen bolig.

– Slik det er i dag, har vi ikke virkemidler til å realisere det vi ønsker. Hva vi kan utrette med de tomtene kommunen eier er veldig begrenset, og veldig mange av dem må brukes til skoler, barnehager og sykehjem, sier Sunniva Holmås Eidsvoll til Avisa Oslo.

Byrådsleder Raymond Johansen hadde ingen kommentar da Avisa Oslo tok kontakt med ham fredag. Statsminister Jonas Gahr Støre nevnte på sin side barnefattigdom i sin tale om regjeringsplattformen mandag.

– Vi vil ta tak i utfordringer knyttet til levekår, sosial mobilitet og barnefattigdom i byene, sa Støre.