– Vi er de nye rødgrønne.

Vitsen fra Lan Marie Berg (MDG) får Ola Elvestuen (V) og Seher Aydar (R) til å le. Men selv om de tre partiene deres er uenige om en del ting, er de helt enige om følgende: Fornebubanen trenger 70 prosents statlig finansiering. Og andelen må måles ut ifra endelig prislapp, ikke bare de 16 milliarder kronene prosjektet ble anslått å koste i 2018.

Om prislappen ender opp på de nå forventede 23,3 milliarder kronene, vil en statlig andel utgjøre 16,3 milliarder kroner. Hvis prosjektet skulle nå kostnadsrammen på 26,4 milliarder, må staten betale 18,5 milliarder, hvis Venstre, Rødt og MDG får viljen sin.

Altså en ganske drastisk økning fra de 10,6 milliardene regjeringen vil utbetale.

– Dette er et stort og viktig prosjekt. Det er klart at staten må inn med større midler, akkurat slik grunneierne gjør og Viken og Oslo kommer til å måtte gjøre, mener Venstres Elvestuen.

– Vårt forslag går ikke ut på at pengene skal legges inn i revidert budsjett nå, men at staten skal komme med en garanti, forklarer Rødts Aydar.

– Det signalet trenger Oslo og Vikens politikere, som sliter med å finansiere Fornebubanen, mener MDG-politikeren Berg.

Ber SV presse regjeringen

Representantene for de tre partiene uttaler seg på et tidspunkt der Oslo og Vikens folkevalgte skal ta stilling til Fornebubanens skjebne. Prosjektet har økt i pris. Det har ført til at Majorstua stasjon har blitt lagt på is, noe som igjen har ført til debatt innad i byrådspartiene Ap og SV om hvorvidt prosjektet skal gjennomføres.

Samtidig har SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski medgitt overfor Avisa Oslo at hennes parti ikke får forhandlet den statlige andelen opp til 70 prosent i budsjettforhandlinger med Ap og Sp-regjeringen.

– Rart at de går ut med det før de har startet med forhandlingene, mener imidlertid Berg.

Hun påpeker at en fullskala-gjennomføring av Fornebubanen både vil være viktig for byutvikling og T-banesystemet i Oslo. Samtidig mangler det ikke på andre prosjekter som trenger finansiering i hovedstadsområdet.

– Vi må forvente at SV slåss for Fornebubanen. Hva de mener har ikke noe å si. Hvis de legger 70-prosentandelen til side i forhandlingene, viser de at dette ikke er noe de prioriterer, kommenterer Elvestuen.

– Hvis SVs forhandlinger med regjeringen skulle stanset opp og regjeringen hadde vendt seg mot Venstre. Hadde dere krevd 70 prosents statlig finansiering av Fornebubanen?

– Helt opplagt, lyder Elvestuens kontante svar.

Slik svarer Kaski på kritikken

Kari Elisabeth Kaski har på sin side følgende kommentar til kritikken fra de tre partiene:

– Rødt, Venstre og MDG må nesten ta frustrasjonen sin og levere den der den hører hjemme: hos regjeringen. SV skal ikke være dem som tar oppvasken etter deres brutte løfter. De må kjenne presset. De må eie sine egne tabber.

– Det viktigste vi skal få til i revidert i denne saken er å kompensere kollektivtransporten for tapte billettinntekter. Det har byrådet også vært tydelige på. Og så kommer vi i SV til å kjempe videre for økte statlige bidrag til kollektivinvesteringer. Det slaget står i statsbudsjettet, fortsetter Kaski.

– Ganske stort flertall om alle holder sine løfter

Ap- og Sp-regjeringen har i flere omganger stått fast på at de per nå ikke ønsker å øke den statlige andelen fra 66 til 70 prosent. Her har regjeringen vist til økende statlige utgifter og et behov for måtehold, slik at ikke norsk økonomi løper løpsk.

Og på Stortinget er Frp imot prosjektet, slik VG tidligere har omtalt.

Rødts Seher Aydar har imidlertid tro på at det er mulig å hente et bredt flertall også på Stortinget, dersom regjeringen forholder seg til målet om 70 prosents statlig Fornebubanen-finansiering, slik det sto i Hurdalsplattformen.

– Hvis regjeringen holder sine løfter, samtidig som SV stemmer for, har vi flertall. Jeg forventer også at Høyre kan støtte det vi foreslår. For Høyre har vært for denne banen og lagt inn utbygging av E18 som forutsetning for Fornebubanen. Jeg tenker at hvis de mener at også Fornebubanen skal bli bygd ut og at staten skal gi sin den av garantien for det, burde Høyre også være for det vi foreslår, sier Aydar til Avisa Oslo.

– Det bør være mulig å få et ganske stort flertall om alle bare holder sine løfter, mener hun.