– Det er jo veldig mye støy.

Faadumo Hirsi må heve stemmen når Avisa Oslo snakker med henne på vei til bussen. Lærervikaren ved Furuset skole går på gangbrua, som forbinder Furusetveien med Grønliveien, og under henne passerer hundrevis av biler av biler på E6-en.

Lyden fra bilene er høy. Faktisk såpass høy at den høres som et konstant bakgrunnssus når skoleungene leker. Og når de puster inn lufta, er den påvirket av eksos og svevestøv fra veien, som skiller Gamle Furuset og senterområdet ved Gransdalen fra hverandre.

Området nærmest veien er rød forurensingssone.

Skolen er stort sett innenfor gul sone, men enkelte år er den innenfor rød, oppgir Bymiljøetaten overfor Avisa Oslo.


Og det har vært snakk om å finne en løsning skikkelig lenge.

– Foran valget i 2005 husker jeg et bilde av Jan Bøhler og Jens Stoltenberg, før han fikk sånt sølvgrått hår. De lovet at vi skulle få på plass et lokk over E6. Mye har hendt siden den gang: Jens er Nato-sjef, Jan er senterpartist, men det er ikke noe lokk, sier Mansoor Hussain (Ap).

– Støyforurensning av en helt annen verden

Den 23 år gamle bystyrepolitikeren fra Tveita ler når Avisa Oslo foreslår å ta bilder av ham på samme sted som Bøhler og Stoltenberg. Samtidig mener han det er alvorlig at Furuset-lokket ikke er blitt prioritert, i sterk kontrast til alt fra ny E18 mellom Drengsrud og Lysaker og prisreduksjoner på ferjestrekninger.

– Det er en støyforurensning av en helt annen verden. Og for å kunne drive med god byutvikling i dette området, og gjøre om lagerbygg til boliger, slik Oslo og Groruddalen trenger, må vi få et lokk på plass, slår Hussain fast.


Støyskjermer, slik politikerne vurderer å bruke i Karihaugsveien, kan gjøre mer utbygging mulig. Men Mansoor Hussain er tydelig på følgende:

– Løsninga på Karihaugveien 22 funker godt i deres planer, men vi kan ikke utelukkende lene oss på slike løsninger. Vi kan ikke bygge en hel bydel med glassvegger. Det lokket må på plass.

Har makta både lokalt og nasjonalt

Mansoor Hussain forklarer at et enstemmig bystyre er for lokket på Furuset.

Prosjektet ligger også inne i Oslopakke 3-porteføljen. Problemet er at finansieringen mangler – ikke bare til lokket, men til flere andre viktige samferdselsprosjekter.

Og politikere i Viken, som nå forhandler sammen med politikere fra Oslo, har signalisert at de ønsker moderasjon i økte bompenger, som i teorien kunne bidratt til finansieringen av lokket Hussain ønsker.

Inne i pakka ligger også Fornebubanen, Majorstua stasjon, T-baneetterslep, nytt signalsystem på Oslo S og en rekke andre viktige samferdselsprosjekter, som konkurrerer med lokket om pengene.

– Og mange regjeringer har valgt å prioritere andre prosjekter. Er det noen sannsynlighet for å få finansiert dette lokket nå?

– Ap styrer denne bydelen, denne byen og dette landet. Det burde ha noe å si. Forutsetningene burde være til stede for å at samferdselsministeren (Jon-Ivar Nygård. red.anm.) setter seg ned og faktisk putter penger ned i planene, slik at vi får realisert dette, svarer groruddalspolitikeren Hussain.

– Må bruke politisk vilje

Da Oslo kommune vedtok områderegulering for «miljøvennlig og klimaeffektiv byutvikling på Furuset» i 2016, ble det anslått at et lokk kunne gi muligheter til å bygge rundt 700 boliger.

Seks år senere stiger eiendomsprisene i Oslo stiger stadig. Mange sliter med å komme inn i boligmarkedet.

Dermed er Oslo avhengig av å få nye områder der det kan bygges boliger, og Hussain mener at lokkprosjektet er såpass viktig for utviklingen av Oslo og Groruddalen at Nygård nå må skjære gjennom.

– Så din konkrete utfordring til samferdselsministeren er ...?

– Han må bruke politisk vilje til å få på plass dette lokket, slik at vi kan bygge enda flere boliger på Furuset og få et enda bedre bomiljø for alle som bor her, svarer Mansoor Hussain.

– Lav samfunnsøkonomisk nytte og sårbart veisystem

I 2015 vurderte Statens vegvesen at et lokk både ville gi et mer sårbart veisystem og ha små miljøeffekter sammenlignet med de betydelige kostnadene for tiltaket. Lav samfunnsøkonomisk nytte er en annen konklusjon seksjonssjef Ina Abrahamsen trekker fram overfor Avisa Oslo.

– Det er krevende å bygge slike lokk, over en svært trafikkert vei. Det anslås minst 4 år til bygging, og da må trafikken ledes andre veger i anleggsperioden. Kostnader er svært vanskelig å anslå, og vi har ikke jobbet videre med dette siden 2015. Driftskostnadene vil også være betydelig høyere for et lokk enn en vei i dagen, uttaler Abrahamsen.

– Har Statens vegvesen evt. gjort noen vurderinger på hvordan et lokk vil påvirke den lokale lyd og støyforurensningen?

– Ja, det er gjort vurderinger i sammenheng med utredningen. Det vil gi redusert støynivå for dem som er oppå lokket, men det er svært mange som fremdeles vil ha høyt utendørs støynivå. Noen vil også oppleve å få forhøyet støynivå ved tunnelmunning. Vi mener videre at et lokk ikke vil bedre luftforurensingen for området betydelig. Ved munningene kan det også medføre forhøyede konsentrasjoner, svarer Ina Abrahamsen i Statens vegvesen.

Intet svar fra statsråden

Avisa Oslo har sendt samferdselsdepartementet en epost med spørsmål til Jon-Ivar Nygård.

Disse omhandler hvorvidt det er aktuelt for statsråden å sette av penger til lokk over E6 ved Furuset, når det eventuelt kan bli aktuelt å sette av pengene, hva samferdselsministeren tenker om de lokale utfordringene. Et annet spørsmål er hvor tungtveiende Statens vegvesens vurderinger av prosjektet er for hvor aktuelt det er å sette av penger fra regjeringens side.

Avisa får ikke svar fra statsråden, men fra departementets seniorrådgiver Kjell Brataas.

Han svarer ikke direkte på spørsmålene, men skriver at lokk over E6 ikke ligger inne i Nasjonal transportplan for perioden 2022 til 2033, men at prosjektet er en del av Oslopakke 3-porteføljen.