– Er det vannkrise eller ei? Hvor alvorlig er den? Må vi spare på vannet eller er det bare hyggelig? Hvilken risiko løper vi om vi ikke gjør det? Og hvilken forskjell gjør vi om vi sparer på vannet?

Venstres bystyrepolitiker Marit Vea lekser opp med spørsmål hun mener byrådet selv må uttale seg krystallklart om, og ikke bare fortsette med de samme metodene som tidligere.

– Jeg tror Oslos befolkning er klare til å bidra. Men da må byrådet være klare i kommunikasjonen, understreker hun.

Uttalelsene fra Vea kommer to dager etter at Vann og avløpsetaten (VAV) kom med et nytt budskap om at Oslos befolkning må spare på vannet. Den første oppfordringen kom i januar.

– Vannmagasinene våre, som er tilknyttet Maridalsvannet, er nå på et relativt lavt nivå. For å forebygge vannmangel fram i tid, ser vi oss nødt til å be Oslos befolkning om å være nøkterne med vannbruken, uttalte direktør i Vann- og avløpsetaten Anna Maria Aursund i Oslo i en pressemelding den gang.

– Ikke sikkert alle har fått det med seg

En måned etter kom det en ny oppfordring, med advarsel om at det kunne komme restriksjoner om ikke vannforbruket blir mindre.

Overfor NRK meddelte imidlertid VAV at det ikke var noen endringer i forbruket etter forrige advarsel. Og på mandag kunne seksjonsleder Frode Hult melde om at Oslo-folks bruk av vann fortsatt ikke har endret seg.

Han sa også at det kan bli forbud mot hagevanning, bilvasking, samt mindre vann til Akerselva og fontenene.

– Det er ikke sikkert alle har fått det med seg. Da vi gikk ut med informasjonen var det slutten av pandemien og starten på Ukraina-krigen. Det er naturlig at det var andre ting folk var opptatt av. Vi jobber nå med å forsterke budskapet, sa Hult til Avisa Oslo.

Les mer om Vann og Avløpsetatens budskap her:

Ber byrådet bruke flatene sine

Uttalelsen fra VAV-seksjonslederen kommer på et tidspunkt der vannmagasinene er snaut 62 prosent oppfylt. Normalen er 80 prosent, og Meteorologisk institutt melder om magre utsikter for for regn.

Med det som bakteppe ber Venstres Marit Vea byrådet slå på stortromma for å få ut budskapet.

– Det holder ikke med pressemeldinger og oppfordringer fra VAV, mener Venstre-politikeren.

Selv tviler Vea sterkt på at Oslos befolkning henger med på hvor alvorlig vannmangelen er.

I tillegg til at Vea mener byrådet selv må komme med tydelige uttalelser om vannmangelen, mener hun at kommunens flater også må benyttes. Slik det er nå, er det to henvisninger i toppen av på oslo.kommune.no. Den ene handler om Ukraina, den andre om korona.

– Men det står ingenting om noen vannkrise, sier Marit Vea om noe av det hun mener byrådet bør endre på – dersom vannkrisa er alvorlig.

Gir ingen politisk kommentar

Konkret har Vea stilt byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav følgende spørsmål:

  • I og med at pressemeldingene fra VAV til nå, etter nesten to måneder, ikke har hatt noen merkbar effekt på vannforbruket, vil byråden ta initiativ til at informasjonsarbeidet intensiveres allerede nå?
  • Gitt at pressemeldingen fra VAV ikke hadde noen effekt på vannforbruket forrige gang den ble sendt ut, tror byråden dette tiltaket vil ha effekt denne gangen?
  • VAV sier selv at folks vannforbruk har stor effekt med tanke på hvor fort fyllingsgraden reduseres. Hvorfor har ikke byrådet gjort mer for å få denne informasjonen ut til Oslos innbyggere og næringsliv, slik at risikoen for ytterligere redusert fyllingsgrad kan reduseres, uten at det behøves å ta i bruk mer inngripende tiltak (som VAV nå varsler at kan komme)?

Avisa Oslo tok torsdag kontakt med byrådsavdeling for samferdsel og miljø, som henviser til VAV for faglige svar. Videre skriver byrådsavdelingen at de ikke får gitt noen politisk kommentar før helgen.