– Vi stiller oss positive til å endre loven for å få det til. Vi synes det er bra at vi har kommer som Oslo og Bergen, som er så framoverlente at de ønsker å innføre nullutslippssoner, sier Mona Fagerås, SVs samferdselspolitiske talsperson, til Avisa Oslo.

Dette er soner hvor det kun er lov å kjøre utslippsfrie biler, som går på strøm eller hydrogen. Altså et forbud mot diesel- og bensinbiler. I Oslo har byrådet ønsket å innføre sonene i deler av sentrum.

Hun forventer nå at regjeringen tar signalene fra Statens vegvesen og selv fremmer et forslag om lovendring til Stortinget.

– Når Statens vegvesen i dette tilfellet er så tydelige på at dette bør gjøres, har jeg en viss forhåpning til at regjeringen åpner for det. Det er tross alt Arbeiderpartiet i byråd i både Oslo og Bergen som har vedtatt dette. Hvis ikke, er vi i SV klare til å levere representantforslag. Det kan jeg nesten garantere, sier Fagerås.

Forslag i Stortinget fremmes på to måter: Enten fra regjeringen eller fra enkeltrepresentanter.

Fagerås er glad for retningen Oslo har tatt de siste årene.

– Jeg har sett i Oslo sentrum at mindre biltrafikk gjør byen triveligere. Jeg bor jo selv iblant. Jeg er glad for de tiltakene som Oslo har gjort, som er veldig framtidsrettet.

– Bør ikke ta lang tid

– Regjeringen bør få på plass en lovhjemmel raskest mulig. Det bør ikke ta lang tid, sier Venstres nestleder Sveinung Rotevatn til Avisa Oslo.

Ved inngangen til 2021 åpnet den daværende klima- og miljøministeren for nullutslippssonene i Klimameldingen.

Nå mener han at Ap og Sp-regjeringen bør gjøre det den kan for å følge opp Statens vegvesens anbefaling om å endre loven, slik at en sone kan håndheves.

– Både Oslo og Bergen har sagt at de ønsker dette. Jeg er for lokalt selvstyre og mener at det lokale ønsket i seg selv er en grunn til å sørge for muligheten til å innføre slike soner. Staten bør heller ikke stille seg i veien når kommuner ønsker å gå foran med klimatiltak, sier Rotevatn.

Han tror at nullutslippssonene vil ha en betydelig effekt, særlig med tanke på grønn omstilling innenfor næringstransport. Samtidig råder han lokalpolitikerne til å innføre pilotsonene i Bergen og Oslo på en hensynsfull måte.

– Det er naturlig med unntak for eksempelvis utrykningskjøretøy, og beboere bør enten få unntak eller en lang overgangsperiode, slik at de ikke blir pålagt å kjøpe seg en bil fra en dag til en annen, sier Sveinung Rotevatn.

Forventer at regjeringen setter i gang

Statens vegvesen mener at en nullutslippssone ikke lar seg håndheve per i dag. De vurderer det som uklart om en kommune kan straffe en fører av en fossilbil, og har foreslått en ny ordlyd knyttet til veitrafikklovens paragraf 7.

– Samferdselsdepartementet har mottatt vurderingen, og saken er nå til behandling. Det er på nåværende tidspunkt for tidlig å si noe om hvordan dette blir fulgt opp, og hvilke vurderinger som må tas, skriver seniorrådgiver Kristoffer Moene Rød i departementet i en e-post til Avisa Oslo.

Miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav sier følgende om veivesenets anbefaling:

– Jeg er glad for at Statens vegvesen er positiv til et pilotprosjekt. Nå forventer jeg at samferdselsministeren vil jobbe aktivt med å finne løsninger som gjør at vi får innført sonen raskt og uten at en potensielt tidkrevende lovendring er nødvendig.

– Nå har Oslo og Bergen sittet på Statens venteværelse i mange år. Vi er svært utålmodige etter å få lov til å innføre en nullutslippssone for å kutte store klimagassutslipp og gi oss en bedre by å bo i, tilføyer Sirin Stav overfor Avisa Oslo.