- Skjenkestopp rammer veldig mange av de lokale og nære pubene. I kulturbydelen Sagene er det ingen tvil om at skjenkestoppen har rammet oss hardt. Jeg har snakket med flere lokale aktører som er fortvilet fordi de må stenge. Scener og kulturliv kastes under bussen.

Det sier lederen av Sagene bydelsutvalg Almaz Asfaha (MDG) til Avisa Oslo. Hun er tydelig på at regjeringen må oppheve den nasjonale skjenkestansen, og at byrådet i sin tur må heve opp skjenkestansen lokalt.

Dette vil, ifølge Asfaha, bety mye både for utelivsaktørene og folkene som bor i Sagene bydel.

Mange er enslige, mange er barnefamilier og bor i små leiligheter. Særlig på Bjølsen bor folk trangt. Her bor det hundrevis av studenter og ifølge Oslo kommunes statistikk er en av fire husholdninger trangbodde.

Når folk mister møteplassene sine, rammer det skjevt, mener Asfaha, som selv har ensligboende venner hun bekymrer seg for.

- De lokale møteplassene er viktig for folkehelsen til befolkningen. Dette er viktig møteplasser for mange og for noen er det kanskje den eneste sosiale arenaen de har. De mister tilhørigheten de har til et felleskap. Det er et viktig perspektiv som vi må ha med oss, argumenterer den fast møtende bystyrepolitikeren.

Refser manglende klasseperspektiv

Lederen av Sagene bydelsutvalg er glad for at byrådet, som hennes eget MDG er en del av, har stilt spørsmål ved tiltakenes forholdsmessighet og antydet at det kommer lettelser.

Hun mener flere av regjeringens nasjonale tiltak mangler et klasseperspektiv.

Her fremhever Asfaha at det i julen var mulig å samle 20 gjester - mens mange av Oslos leiligheter i praksis ville vært stappfulle med 20 gjester til stede. Å holde byens uteliv åpent ville gitt mye bedre mulighet til å overholde smittevernreglene, mener lederen for Sagene bydelsutvalg.

- Det virker på meg som regjeringen har tillit til fyll i hjemmet, men ikke tillit til at utestedene kan opprettholde smittevernsregler, sier Asfaha, som oppfatter skjenkestansen som «moraliserende og ulogisk».

Stor omikron-usikkerhet

Avisa Oslo har forelagt helse- og omsorgsdepartementet kritikken fra Asfaha.

- Regjeringen jobber kontinuerlig med å innhente faglige råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet og er nå i prosess med å vurdere behovet for smitteverntiltak som blant annet skjenkestopp. Når vurderingen er på plass og regjeringen har fattet en beslutning, vil vi raskt kommunisere dette på en pressekonferanse som vil avholdes i løpet av uken, svarer kommunikasjonsrådgiver Torjus Linder Bredvold i en e-post.

Der regjeringen fra flere hold har blitt kritisert for upresise tiltak, har statsminister Jonas Gahr Støre sagt at de har fungert.

Da de ble innført i desember var det stor usikkerhet rundt hvor stort press omikron-varianten kom til å legge på det norske helsevesenet, og Folkehelseinstituttet (FHI) vurderte skjenkestans til å ha en betydelig smitteverneffekt.

«Å begrense antall kontaktpunkter, redusere mobilitet og unngå større forsamlinger har stor smitteverneffekt fordi smitterisikoen vurderes å være særlig høy i festlige lag», het det i det faglige grunnlaget til helsedepartementet.

Helsemyndighetene har også fastholdt viktigheten av å la tiltak virke over tid, slik at en kan se om de fungerer som ønsket.

Ettersom det er et etterslep mellom smittetall og innleggelser, regner helse- og omsorgsdepartementet med å se den fulle og hele effekten av omikron-smitten først en stund fram i tid.

- Umusikalsk

På spørsmål om det ikke var grunn til å innføre strenge tiltak og la de virke over tid når det var så stor usikkerhet rundt omikron-virusets skadepotensiale, stiller Asfaha fortsatt seg kritisk til tiltakenes varighet.

- Det er greit at man ikke visste nok om omikron, men når en hardt rammet kultur- og restaurantbransje mister julebordsesongen, der mange tjener inn opp til 40 prosent av årsinntekten sin, er det umusikalsk å vente så lenge med å revurdere tiltak de ikke vet nok om, svarer Almaz Asfaha.

Hun etterlyser at ringvirkninger av permitteringer og personer som sliter med ensomhet og psykiske lidelser veier tyngre i framtidige vurderinger av tiltak.

- Pandemien er ikke bare en helsekrise, men en sosioøkonomisk krise som har rammet veldig skjevt. Mens mange av oss har det rimelig greit med hjemmekontor er det mange i kulturfeltet, restaurantbransjen og barer som har fått økt stress og økonomiske utfordringer på grunn av tiltakene. Tusenvis av mennesker har blitt permittert og det er på tide av vi er solidariske med denne gruppen nå, sier lederen av Sagene bydelsutvalg til Avisa Oslo.