– Vi mener det trengs i hvert fall en halv milliard gjennom kommuneordningen. Og det må komme før nyttår og i nysalderingen Stortinget behandler som siste sak 21. desember, sier Elvestuen til Avisa Oslo.

Hvis ikke regjeringen gjør det stortingspolitikeren ber om, frykter han at det vil gå langt ut i januar før penger kommer på bordet. Kanskje blir ikke saken behandlet før i februar.

I så fall svært dårlig nytt for mange av de små bedriftene det er mange av i Oslo, ifølge Elvestuen.

– Tempo er viktig. Vi må få på plass tiltak før jul. I fjor satte vi av 250 millioner kroner. Det virket, og nå må den nye regjeringen gjøre det samme, sier Elvestuen.

Slik svarer regjeringen

Avisa Oslo har spurt finansminister Trygve Slagsvold Vedum om han er enig om at en krisepakke til næringslivet bør vedtas før nyttår, samt hva han tenker om summen Elvestuen skisserer.

– Det viktigste vi kan gi næringslivet nå, er trygghet om at vi kommer til å stille opp. Og det gjør vi. I motsetning til regjeringen Elvestuen var en del av, informerer vi om økonomiske tiltak samtidig med smitteverntiltakene, svarer statssekretær og Vedums partikollega Lars Vangen.

Vangen presiserer at det bare er tre uker siden de første omikron-tilfellene ble oppdaget i Norge, og forandret premissene for regjeringens koronahåndtering.

– Siden den gang har vi lansert kraftfulle økonomiske støttetiltak i tre runder, sier Vangen, for så å fortsette:

– Elvestuen etterlyser penger til den kommunale kompensasjonsordningen. Det er snart to uker siden vi meldte at vi vil dele ut de 200 gjenværende millionene i den ordningen, slik at kommunene kan hjelpe kriserammede lokale bedrifter. Dette er penger som allerede er bevilget, så det trengs ingen stortingsbehandling først. Samtidig sa vi at vi vil be Stortinget om mer penger hvis det blir nødvendig. Forrige uke varslet vi at vi kommer til å gjøre nettopp det.

Vangen vektlegger at regjeringen vil utvide rammen med en milliard kroner.

– Jeg håper både Venstre og alle andre partier bidrar til at det forslaget får flertall i Stortinget, for dette er en målrettet og effektiv ordning som blant annet bidrar til at bedrifter som av ulike årsaker faller mellom andre ordninger, også får hjelp, avslutter statssekretær Lars Vangen.

Utfordring til LO og NHO

Da Avisa Oslo snakket med Venstre-politikeren Elvestuen, ba han også LO og NHO utvide avbruddsperioden.

Grepet, som de to partene i en periode innførte tidligere i år, gjør at flere permitterte kan gå tilbake i jobb hos arbeidsgiveren - uten at det regnes som en ny permittering om bedriften må stenge ned på nytt.

Dermed må ikke bedriften betale dagpenger til ansatte hvis nye smitteverntiltak fra regjeringen og lokale myndigheter innføres på kort varsel. Elvestuen ber heller regjeringen legge ut.

Venstre-politikeren viser til at bedrifter tidligere har vært bekymret for å gjenåpne og hente folk tilbake under pandemien. Å gjeninnføre en utvidet avbruddsperiode vil løse mye av denne problematikken, mener han.

– Det er helt nødvendig. De sliter med utgiftene, og ingen ønsker å permittere unødvendig – ikke minst fordi utelivsbransjen sliter med å få folk tilbake, sier Venstres stortingspolitiker Ola Elvestuen.

– Rimelig at arbeidsgiverne betaler sin egenandel

LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad er avvisende:

– Smitteverntiltakene gir en krevende situasjon for mange, både arbeidstakere og bedrifter. Det er da viktig med økonomiske kompensasjonsordninger, og det er viktig at de økonomiske byrdene deles. Arbeidstakerne som blir permitterte må tåle en inntektsnedgang i dagpengeordningen. Da er det rimelig at arbeidsgiverne betaler sin egenandel gjennom en arbeidsgiverperiode.

Bjørnstad sier at erfaringen fra tidligere i pandemien er at mange bedrifter permitterte og stengte ned mer enn smitteverntiltakene og kundegrunnlaget tilsa.

– Nå har vi ikke stengt ned, men innført et strengt smittevern. Da er det viktig at støtteordningene bygger opp under en slik strategi. Vi jobber derfor med regjeringen for å få på plass en lønnsstøtteordning som nettopp gjør dette og som gjør at bedriftene kan beholde sine ansatte når det er rom for det, uttaler Roger Bjørnstad.

– Kan løse noen utfordringer

Avdelingsdirektør for NHOs advokattjenester Margrethe Meder omtaler på sin side Elvestuens forslag som «et godt innspill som potensielt kan løse noen utfordringer fremover».

Men det løser ikke alt, presiserer Meder samtidig.

– Det ikke vil hjelpe de bedrifter som nå går inn i en mulig permittering uten at perioden forlenges vesentlig og i tillegg gis tilbakevirkende kraft. Forslaget kan nok hjelpe en del bedrifter som frykter opp- og nedstengninger, men slik vi ser det er effekten noe begrenset.

– Forslaget fordrer en enighet mellom tariffpartene om å utvide perioden ut over gjeldende 6 uker. NHO har sett nærmere på innspillet og lagt det fram for LO til diskusjon, men LO har så langt ikke ønsket å gå i videre dialog om dette. NHO kan ikke alene endre dette regelverket, sier Margrethe Meder i NHO til Avisa Oslo.