– Staten kan ikke bare lene seg tilbake. Staten må se på hvilke tomter den eier og vurdere hvilke som kan brukes til byutvikling i Oslo.

Det sier Eiendom Norges administrerende direktør Henning Lauridsen til Avisa Oslo.

Kravet hans kommer på et tidspunkt der boligprisene har steget med 99,9 prosent de siste ti årene, mens en gjennomsnittlig sykepleierlønn kun kan finansiere 1,7 prosent av hovedstadens boliger, ifølge hans egen bransjeforenings statistikker.

Gitt situasjonen mener Eiendom Norge det trengs en boligdugnad der ikke bare kommunen og utbyggere bidrar.

"Staten og tomteeierne må være med på laget. Kommunen må regulere boligtomter alt hva remmer og tøy kan holde, og boligbyggerne må bygge i samme tempo. Tomteeierne må ikke sitte og ruge på tomter som kan brukes til boligbygging. Det gjelder også staten", skrev Lauridsen nylig i AO-innlegget "Nasjonal tragedie at bolig har blitt så dyrt i Oslo".

Dette ber Eiendom Norge om

Helt konkret krever Eiendom Norges administrerende direktør at:

  • Regjeringen setter i gang et engangsprosjekt med grundig gjennomgang av om hvorvidt det er statlige tomter i Oslo, som heller kan brukes til boligformål enn det tomtene brukes til per i dag.
  • Statlige etater innarbeider seg en rutine der de alltid vurderer muligheten for boligformål opp mot annet foreslått bruk av eiendommer de har i Oslo.

Lauridsen er helt sikker på at det finnes store byutviklingsmuligheter hvis staten tar en ordentlig gjennomgang. Selv ser Lauridsen mange mulige grep som kan undersøkes. Her stanser han ikke bare ved å påpeke utbyggingsmuligheter tilknyttet den planlagte nedleggingen av Ullevål sykehus og flyttingen av Oslo fengsel fra Grønland.

– Må man bruke Lodalen (område i Gamle Oslo. red. anm.) til togparkering eller kan man legge togparkeringen et annet sted? Kan det være mulig å bygge et lokk over sporområdet på Oslo S og bygge boliger der? Det ville blitt et veldig verdifullt boligområde, sier Henning Lauridsen.

Advarer mot lavere vekst og mer forurensning

– Det kan godt hende at eksempelvis Lodalen ikke er egnet til utbygging, men spørsmålet bør stilles, fortsetter Eiendom Norges administrerende direktør.

– Hvorfor er det statens ansvar å sørge for boligutbygging i Oslo?

– Noe av det vi vet, er at byer som ikke får et optimalt arbeidsmarked bidrar til svakere vekst i brutto nasjonalprodukt (BNP - hvor mye et land produserer av varer og tjenester) - fordi arbeidsplassene ikke matches med de beste arbeiderne, svarer Lauridsen, som her konkret viser til en Berkeley-studie.

– Når store deler av boligbyggingen skjer i Oslos randsoner, kan det også få stor miljø- og klimamessig betydning, fordi det samlet sett blir mer transport og forurensning, fortsetter Eiendom Norges administrerende direktør Henning Lauridsen.

Kommunalministeren: - Noen trekk som bekymrer

Kommunalminister Bjørn Arild Gram skriver i en e-post til Avisa Oslo at 70 prosent av de som er i starten av 30-årene eier boligen sin, og påpeker at det i resten av Europa er det under halvparten i samme alder som eier bolig.

Han innrømmer likevel utfordringer:

– Vi ser imidlertid noen trekk som bekymrer. De siste årene har andelen boligeiere blitt lavere. Sykepleierindeksen viser at det kan være vanskelig å komme inn på boligmarkedet, særlig i pressområder som Oslo.

Til Eiendom Norges krav om at staten må gå gjennom hvilke tomter de eier i Oslo i dag, og om noen av disse kan brukes til boligbygging, svarer ministeren at "staten selger eiendom staten ikke lenger har bruk for".

– Dersom eiendommene egner seg for boligformål, og kommunen ønsker å regulere til det formålet, så er det ikke noe til hinder for det. Et eksempel på dette er NRK-tomten, der Oslo kommune vil regulere deler av tomten til boligformål. Staten skal også selge mer eiendom på Adamstuen. Der er boligformål høyst aktuelt, men det er altså Oslo bystyre som avgjør bruk av eiendommene gjennom å beslutte reguleringsplan, skriver Gram.

Gram sier at regjeringen har fire satsninger for en aktiv boligpolitikk, og at en av dem er å legge til rette for at det bygges flere boliger.

– Vi har varslet flere tiltak. For eksempel vil vi sørge for at offentlige innsigelser i byggeprosesser koordineres bedre, og forenkle plan- og bygningsloven slik at planprosessene går raskere. Vi vil også legge til rette sånn at kommunene – i samarbeid med aktører som boligbyggelagene – kan bygge boliger til folk med begrenset egenkapital.

– Vi vurderer nå et forslag som har vært på høring til en områdemodell for finansiering av nødvendig infrastruktur i byer og tettsteder. Dette vil kunne bidra til raskere boligbygging, sier Gram.

LES OGSÅ: