– Vi er klare til å jobbe gjennom jula for å få den på plass, sier SVs finanspolitiske talsperson til Avisa Oslo.

Ap og Sp-regjeringen var først imot ordningen Kaski taler for, men fredag i forrige uke erklærte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at de vil begynne arbeidet med en løsning.

Staten vil ta en del av lønnskostnadene for kriserammede bedrifter for å hindre permitteringer og oppsigelser grunnet innstramminger i smitteverntiltak, og Kaski er tydelig på at tiden er knapp.

– Det haster med å få denne saken til Stortinget. Reiselivs-, utelivs- og serveringsbransjen i Oslo har lidd under strengere tiltak enn de aller fleste andre steder og er hardest rammet i hele landet. Ansatte har blitt permittert gang etter gang etter gang, og mange har ikke råd til å bli permittert igjen, sier SVs stortingspolitiker.

Hun understreker at dette er bransjer som er svært viktige for Oslo – ikke minst fordi det er snakk om mange arbeidsplasser.

– Jeg er redd for hva denne situasjonen vil bety på sikt hvis seriøse aktører ikke får det til å gå rundt, sier Kaski.

Hun er kritisk til at regjeringen ikke umiddelbart ønsket å gå inn for ordningen, – selv om smittetallene steg.

– Jeg synes det har gått for tregt. Det er kritikkverdig, mener Kaski, som ikke er begeistret for den andre ordningen regjeringen har varslet innføring av.

Dette er en gjeninnføring av en nasjonal kompensasjonsordning, samt en styrking av den kommunale med 1 milliard kroner.

– Jeg forstår at dette er en veldig tøff beskjed for en næring som har hatt det vanskelig lenge. Derfor vil regjeringen også følge opp med økonomiske tiltak, sa statsministeren Jonas Gahr Støre.

SVs Kaski mener imidlertid at kompensasjonsordningen, der bedrifter kan søke om staten om støtte for bortfalt inntekt, er for upresis og at den kommer store selskaper spesielt til gode.

– Derfor har vi og bransjen talt for en lønnsstøtteordning, og det er synd at regjeringen har vinglet.

– Kommer dere i SV til å være spesielt samarbeidsvillige når saken legges fram – for å få ordningen på plass snarest mulig?

– Vi er i hvert fall klare til å jobbe så mye som trengs for å få det til. Men vi må se på ordningen som legges fram og vurdere om den innfrir de nødvendige sosiale kravene, sier SVs Kari Elisabeth Kaski.