I desember hvert år, blir Oslo vert for en av de største begivenhetene i Norge: Fredsprisutdelingen.

Oslo rådhus fylles opp av aktivister og menneskerettighetsforkjempere fra hele verden, men også politikere og ambassadører fra hele verden. Også den iranske ambassaden er invitert. Det får Siavash Mobasheri (32), Rødt Oslos førstekandidat og eksiliraner til å rase.

– Dette er en ambassade som støtter et diktatur og en terrorstat som bedriver massemord. Vi vet at den Iranske ambassaden i Norge fungerer som regimets forlengede arm. Det er en skandale at Nobelkomiteen har invitert dem, sier han.

Mobasheri krever nå at Den Norske Nobelkomite vurderer å trekke invitasjonen.

Avisa Oslo har ikke lykkes i å få tak i ambassaden verken via mail eller telefon.

Viser til Sverige

Han ber komiteen se til Sverige. Den svenske nobelstiftelsen har bestemt at Irans ambassadør ikke får være til stede når årets nobelpriser skal deles ut i Stockholm. De begrunner dette med den urolige situasjonen i Iran hvor mange demonstranter er blitt drept.

Nå har mer enn 7000 personer har signert et opprop som krever at den iranske ambassadøren ekskluderes fra prisutdelingen også i Norge.

Komiteen har publisert en uttalelse om ambassadørers tilstedeværelse på sine pressesider. Avisa Oslo har tatt kontakt med dem, de henviser til denne.

– Ber om støtte og solidaritet

Mobasheri vokste selv opp i Iran, i millionbyen Ahvāz, som ligger i det sørvestlige Iran. Familien var regimekritiske, og måtte flykte da Mobasheri bare var ti år.

– Nå ber vi eksiliranere om at den norske komiteen viser støtte og solidaritet. Det pågår en revolusjon i Iran og de som kjemper trenger vår støtte. For oss som er direkte ramma er det frustrerende å se at det ikke gjøres, sier han.

1. November la nobelkomiteen selv ut en pressemelding på egne nettsider.

«Den Norske Nobelkomite har en 70-år lang tradisjon for å invitere alle utenlandske ambassadører i Oslo til utdelingen av Nobels fredspris den 10. desember. Komiteen vil at myndighetene i alle land med offisiell representasjon i Norge skal ha mulighet til å delta i feiringen av fredsprisen og gjøre seg kjent med prisvinnernes viktige budskap. Dette gjelder ikke minst land med autoritære styresett som fører krig mot andre land eller mot egen befolkning, og som våre prisvinnere står opp imot» står det her.

Forventer mer

Mobasheri forventer mer av en komité som skal fronte menneskerettigheter. I år går Nobels fredspris til menneskerettsforkjemperen Ales Bjaljatski fra Belarus, den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Memorial og den ukrainske menneskerettighetsorganisasjonen Center for Civil Liberties.

I begrunnelsen fra komiteen heter det at:

«Prisvinnerne representerer sivilsamfunnet i sine hjemland. De har i mange år stått opp for retten til maktkritikk og grunnleggende rettigheter for borgerne. De har gjort en enestående innsats for å dokumentere krigsforbrytelser, brudd på menneskerettigheter og maktmisbruk. Til sammen viser de sivilsamfunnets betydning for fred og demokrati.»

Da mener Mobasheri det blir feil å samtidig snakke om lange tradisjoner.

– Verdier må trumfe tradisjoner, sier han.

Mobasheri mener det er både symbolsk og politisk viktig at symbolsk og politisk viktig at Den Norske Nobelkomiteen trekker invitasjonen til den iranske ambassadøren.

– Hvis de ikke vil gjøre det, bør de forberede seg på en av historiens største demonstrasjoner foran rådhuset, avslutter han.

Kaller inn til møte etter kraftige reaksjoner: – Behov for en grundig prosess