Aina Stenersen, nestleder i Frps bystyregruppe, mener det er alvorlig for eldre og sårbare grupper å bli pleiet av ansatte som ikke har tatt koronavaksinen.

– Den nye regjeringen må innføre en forskrift der det kreves at helsepersonell på sykehus, i eldreomsorgen, syke- og aldershjem som skal ha kontakt med pasient og beboere, vaksinerer seg, sier hun.

Vaksinegraden varier

En ny undersøkelse gjort av sykehjemsetaten viser at fem prosent av ansatte på sykehjemmene i Oslo er uvaksinert.

På Økernhjemmet er det kartlagt at ti prosent av de ansatte ikke er fullvaksinerte.

– Vaksinegraden varier mellom ulike sykehjem i Oslo. Vi må ha en felles trygghet. Det er ikke bostedet ditt som avgjør hvilken risiko dine foreldre eller besteforeldre blir utsatt for, sier Stenersen.

Stenersen trekker frem at fire beboere som var syke med covid-19, nylig døde på Langerudhjemmet. Det ble oppdaget koronautbrudd ved Langerudhjemmet i slutten av oktober, der 24 beboere og syv ansatte var smittet.

– Vi vet at det er en travel hverdag for ansatte i eldreomsorgen, og det har forekommet smitte og dødsfall på institusjoner selv om man har brukt smittevernutstyr. Her er det de ansatte som må ta ansvar og vaksinere seg. Ellers må man se seg etter en annen jobb.

Beboerne som døde hadde en gjennomsnittsalder på over 90 år og hadde underliggende sykdommer, i tillegg til at de var syke med covid-19.

– Koronapandemien er ikke over for de eldre og da mener vi at regjeringen må sette inn tiltak for å beskytte de, fortsetter Stenersen.

Vaksine er ikke en privatsak

Frp-politikeren mener det er kommunens ansvar å sette av midler slik at helsepersonell som har kontakt med pasienter er vaksinert.

– Uvaksinerte helsepersonell utgjøre en stor risiko. Vi ønsker å ha en debatt om enkeltmenneskers rett til å ta vaksine skal trumfe sårbare grupper.

– Vaksine er ikke en privatsak lenger, så lenge det kan koste liv, legger Stenersen til.

Etatsdirektør i sykehjemsetaten, Helge Jagmann, forteller til NRK at de i Oslo etterspør vaksinasjonsstatus ved ansettelser.

– Mitt signal er at hvis du er mot vaksine er kanskje ikke helse det området du skal jobbe i, sa Jagmann.

Det synes Stenersen er positivt, men ønsker flere tiltak for å beskytte sårbare eldre.

– Vi må kreve koronavaksine for at man skal jobbe i helsetjenesten, sier hun.