Det melder Estate nyheter.

Tønsberg-selskapet WK Entreprenør har stått for byggingen av flere skoler i Oslo de siste årene, men i oktober møtes selskapet og kommunen hverandre i en 15 dager lang rettssak i Oslo tingrett.

Bakgrunnen er uenigheter om sluttoppgjøret etter det nye skolebygget, med klasserom, spesialrom, gymsaler og spesialavdeling sto ferdig på Løren skole i august 2019.

WK Entreprenør AS tok i juli i fjor ut stevning mot Oslo kommune med krav om betaling av 44.948.555 kroner. Kommunen har fremsatt motkrav, og krever drøyt seks millioner kroner fra WKE. Det har vært gjennomført rettsmekling i saken uten at partene kom til enighet, skriver Estate.

Oslo kommune presset på for å få tilgang til prosjektregnskapet underveis i prosessen, men det har entreprenøren nektet og vist til at dette utgjør forretningshemmeligheter.

Oslo kommune tok kravet om tilgang til prosjektregnskapet til retten, men fikk ikke medhold i Oslo tingrett. Lagmannsretten opphevet tingrettens avgjørelse etter at kommunen anket, og nå har tingretten kommet til at dokumentene skal legges frem.

Rettssaken har oppstart 11. oktober og forventes avsluttet 1. november.