– Folk er litt usikre på om de kan stole på Ap i denne saken

Det sier Oslo Sps leder Bjørg Sandkjær til Avisa Oslo.

Uttalelsen kommer fem dager før valget og både Sandkjær og leder Lene Haug i aksjonsgruppa Redd Ullevål sykehus jobber intensivt for å få til et stortingsflertall for løsningen de selv ønsker:

  • Å bevare og videreutvikle Ullevål sykehus.
  • At hele Groruddalen skal få Aker som sitt lokalsykehus.
  • Å stoppe utbygging på Gaustad.

Dette ønsket står i kontrast til Helse Sørøsts planer om samle regionale og nasjonale funksjoner, samt gi lokalsykehustilbud for rundt 200.000 pasienter på Gaustad. For dyrt og trangt, mener både aksjonsgruppa og Sp. De frykter et splittet fagmiljø og at Oslo kan mangle kapasitet tilsvarende et helt sykehus i 2035

– Om vi ødelegger Ullevål sykehus, vil det gå ut over helsetjenestene til alle, mener aksjonistleder Haug.


Vil legge press på Ap

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har løftet fram bevaring av Ullevål sykehus som en viktig sak i eventuelle regjeringsforhandlinger med Ap. Om de skal lykkes med det, kommer lokalt press fra Oslo Ap godt med.

Lokallaget vedtok i vinter følgende:

  • Ja til nytt sykehus på Aker for hele Groruddalen «med de planer som nå foreligger».
  • Ja til å videreutvikle Gaustad.
  • Ja til å beholde og sikre drift på Ullevål.

Verken Sp eller Aksjonsgruppa Redd Ullevål sykehus ser realismen eller formålsmessigheten ved ha driften spredt på tre steder i Oslo. Det gjør heller ikke Ap sentralt. I februar avfeide partiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol vedtaket fra sitt eget lokallag, ifølge Aftenposten.

– Vi som parti må ivareta hele landet, argumenterte Kjerkol, som mente at Oslo Ap la opp til feil ressursbruk.

Krever svar

Aksjonistleder Haug omtaler på sin side Oslo Aps planer som «helt utopiske».

– Området på Ullevål er stort og det er så stor plass at hvis man skifter ut gamle bygg, kan man ha sykehus der for all framtid. Samtidig kan fagmiljøene holdes samlet. Man slipper å splitte medisinsk og kirurgisk beredskap, argumenterer Haug, som selv er medlem i Sp grunnet politisk enighet i Ullevål-saken.

Haug påpeker at samtlige av Oslos bydeler, LO og fagmiljøer har uttalt seg kritisk til Helse Sørøsts planer på Gaustad. Samtidig er kun Oslo Høyre for en nedleggelse av Ullevål sykehus av partiene som sitter i bystyret.

Nå etterlyser Oslo Sp-toppen Sandkjær avklaringer fra Oslo Ap og Raymond Johansen, som hun sier hun har hørt lite fra i Ullevål-saken.

– Det første de må avklare, er hvordan de vil seg til en statlig plan og en overkjøring der Ullevål sykehus legges ned og Gaustad sykehus bygges mot bystyrets ønske. Det er viktig at Oslo Ap sier tydelig fra her, understreker Sandkjær.

Rødt tar opp saken

Rødt kommer til å følge opp det samme spørsmålet under dagens bystyre.

– Dette handler om at vi om en uke kan få et nytt stortingsflertall og en ny regjering. Da trenger vi svar på om Raymond Johansen vil be den nye regjeringen om å ikke bruke en statlig plan og overprøve fagmiljøet og bystyreflertallet, sier Rødts andrekandidat Seher Aydar til Avisa Oslo.

– Vi er nødt til å respektere Oslos befolkning, deres folkevalgtes og kommunens behov, sier Oslo-politikeren Aydar, som frykter for konsekvensene av å legge ned Ullevål sykehus.

Sandkjær etterlyser også et annet svar.

– De må også avklare hva de egentlig vil ha på alle de tre tomtene, sier Sandkjær.

Da Raymond Johansen ble spurt om statlig plan av Rødts bystyrepolitiker Maren Rismyhr, la han vekt på at det viktigste var å få et nytt storbylegevakt på Aker.

- Jeg har hele tiden lagt vekt på viktigheten av at Groruddalen skal få det sykehuset overfor Helse Sørøst, sa Johansen.

Slik svarte Johansen

Sandkjær kjente seg ikke beroliget. Hun gjentok spørsmålet om en mulig statlig overkjøring av et lokalt vedtak og hvordan byrådslederen vil stille seg til dette.

– Jeg har stor forståelse for at det er valgkamp. På prinsipielt grunnlag er jeg mot statlig regulering og en sterk tilhenger av lokaldemokratiet. Selv om det er uheldig, selv om det var Stoltenberg-regjeringen som vedtok det, at det skulle være statlig regulering på regjeringskvartalet. Det vil være et stort, inngripende prosjekt med stor betydning for utviklingen av byen vår. Det samme gjelder sykehusstrukturen, svarte Johansen.

Han understreket at saken er på offentlig ettersyn.

– Etter det skal den på politisk behandling i de demokratisk valgte organene i Oslo kommune, hvilket er klokt, sa Raymond Johansen.

Frps Aina Stenersen mente at byrådslederen ikke var tydelig nok. Hun stilte spørsmålet en tredje gang.

– Vi er imot en statlig regulering på prinsipielt grunnlag. Tydeligere enn det kan jeg ikke svare. Dessverre er demokratiet sånn at staten mot Oslos vilje kan gå inn med en statlig regulering. Det vil jeg si er uheldig og ikke ønskelig. Der vil jeg være tydelig overfor en ny regjering, svarte Johansen.