– Søknad avvises grunner søkers hemmelighold av det indre arbeidet og den lukkede praksisen Tempel Ridder Ordenen har rundt sine ritualer og betydning av ordenens symboler.

Slik lyder forslaget Rødt-gruppeleder Eivor Evenrud fremmet under mandagens møte i forretningsutvalget.

Forslaget ble fremmet fordi Tempel Ridder Ordenen ønsker å markere jubileet i byens storstue i november.

Organisasjonen beskriver seg selv som en «sammenslutning av voksne menn, som samles regelmessig til ordensmessige møter». Formålet er «å utvikle sin egen karakter, på en kristen grunn i et rusfritt miljø».

Avviser politisk slagside

Jørn-Kr. Jørgensen, medlem av riddertempelet St. Hallvard, sier at ordenen ikke er lukket. Jørgensen beskriver videre ordenen som en sammenslutning av mennesker i ulike samfunnslag, som tar vare på hverandre, for eksempel hvis en blir syk og trenger hjelp.

– Våre lover er åpne, vårt hus er åpent. Det samme gjelder veldig mye av det vi driver med. Det eneste vi holder hemmelig av pedagogiske grunner, er våre ritualer, som innebærer et læringsopplegg der våre medlemmer lærer noe fornuftig om seg selv og andre. Dette ville blitt ødelagt dersom vi fortalte om ritualene, sier Jørgensen til Avisa Oslo.

– Ritualene er ikke av en politisk art og det er ikke noen politikk i Tempel Ridder Ordenen, understreker Jørgensen.

Han avviser noen som helst forbindelse med den originale tempelridderordenen fra 1300-tallet eller høyreekstremister.

– Hvis det hadde vært tilfelle, hadde ikke jeg brukt et sekund som medlem, slår Jørn-Kr. Jørgensen fast.

Uenighet mellom MDG og FP

MDGs Eivind Trædal støttet imidlertid forslaget fra Rødt under dagens møte.

– Det er åpenbart at det finnes organisasjoner med tradisjoner for kjønnsdelt opplegg, men det faktum at det er en lukket organisasjon med lukkede møter gjør det vanskelig for oss å vite hva vi sier ja til. For alt jeg vet er alt som skjer bak lukkede dører der helt uproblematisk og greit, men på en annen side kan det være grunn til å være urolig for at det ikke er det, sa Trædal.

– Nå diskuterer vi ikke om de skal eksistere eller ha organisasjons- og ytringsfrihet. Vi diskuterer om de skal få en veldig stor gave fra Oslo kommune og ha en feiring på rådhuset, og da synes jeg det er problematisk, fortsatte MDG-gruppelederen, som påpeker at eksempelvis frimurerordenen har egne lokaler de feirer i.


Uttalelsene fra Trædal fikk FPs gruppeleder Bjørn Revil til å ta til motmæle.

– Jeg har tatt en grundig gjennomgang av hva denne organisasjonen driver med, og for meg framstår dette som en totalt ufarlig organisasjon. Det er en avholdsgjeng. De er avholdsfolk, som driver med velferd, sa Revil.

Han sa at den aktuelle organisasjonen overhodet ikke har noen skyld i de negative konnotasjonene ordet «tempelriddere» har fått de siste årene.

Det er en helt uskyldig organisasjon. Navnet har blitt litt uggent. Nettopp derfor bør vi vise anerkjennelse for organisasjonen ved å slippe dem inn i rådhuset, for det kan bidra til å legitimere virksomheten deres. Det synes jeg er kjempefint, sa Bjørn Revil, som også avfeide at det at Tempel Ridder Ordenen kun består av menn er noe hinder for tilgang til rådhuset.

Høyre vil si ja til feiringen

– Som flere har vært inne på, har flere organisasjoner kun et kjønn blant medlemmene sine og det er ikke noe krav i regelverket som utestenger denne typen organisasjon, mener FPs Bjørn Revil.

James Stove Lorentzen i Høyre var «langt på vei enig» med Revil.

– Dette er en avholdsbevegelse fra USA, ikke ulikt de til arbeiderbevegelsens organisasjoner som oppsto på samme tid. De er en lovlig organisasjon, vi har et regelverk, som vi skal følge. Vi skal ikke være noe moralpoliti inntil loven eventuelt endres og forbyr mannlige organisasjoner. Så disse skal vi absolutt ta imot.


Venstres Marit Vea mente på sin side at organisasjonen ikke har en sterk nok tilknytning til Oslo, og støttet dermed Rødt-forslaget.

Tidligere i møtet hadde FPs Revil påpekt at de politiske partiene på rådhuset også holder lukkede møter.

MDG-politiker Trædal mente at det var en forskjell på de lukkede møtene en politisk organisasjon, som ellers offentliggjør sine vedtak, og de Tempel Ridder Ordenen og lignende organisasjoner har.

Viste til uvisshet

– Det har noe å si at det er lukkede ritualer og møter. Da kjøper vi dette usett. Det kan godt hende at dette er helt uproblematisk, men det vet vi ikke. Fordi vi ikke vet, tenker jeg at det er betenkelig å gi dem en så stor gave som dette er, sa Trædal.

– Det er ikke noen frykt for at denne organisasjonen er høyreekstrem. Det har ikke jeg eller noen andre påstått. Jeg vil ikke avvise dem fordi de har gjort noe galt, jeg vil avvise dem fordi jeg ikke vet hva de holder på med, sa Rødts Eivor Evenrud.

Også Aps Jon Reidar Øyan stilte seg bak forslaget til Rødt. Dermed lå det an til klart flertall i forretningsutvalget om å avvise søknaden fra Tempel Ridder Ordenen, men varaordfører Abdullah Alsabeehg (Ap) advarte mot potensielle presedens-følger ved vedtaket.

Han anbefalte at saken utsettes. Dette protesterte Rødts Eivor Evenrud mot, men forretningsutvalget valgte til slutt å stemme for utsettelsesforslaget, slik ordfører Marianne Borgen foreslo.

Vil gjerne får feire på rådhuset

Dermed behandles forslaget i neste møte i forretningsutvalget, i stedet for å avgjøres i bystyremøtet onsdag.

Når avgjørelsens time kommer, håper medlem Jørn-Kr. Jørgensen ved tempelridderordenen St. Hallvard at flertallet i utvalget har ombestemt seg og gir sin støtte til søknaden om feiring i Oslos rådhus. Han forklarer at ordenen i tillegg til sine norske medlemmer også vil invitere, danske, svenske, islandske og færøyske gjester til hovedstaden.

– Vi kunne ikke tenkt oss noe bedre enn å ha vårt 100-årsjubileum i Oslos storstue, med det Oslo kommune har å presentere, understreker Jørgensen overfor Avisa Oslo.

Han avfeier at Tempel Ridder Ordenen ikke har noen sterk tilknytning til hovedstaden ved å peke på underordenen St. Hallvard, som er navngitt etter Oslos skytshelgen.

– Vi hadde også vårt 50-årsjubileum på rådhuset, sier Jørn-Kr. Jørgensen, som også påpeker at ordenen har en søsterorganisasjon i Tempelbyggerordenen for kvinner.

Les også

Støtter barnevernsvarslerne i Vestre Aker: – Vi har opplevd det samme