– Høyre har andre prioriteringer inn i dette. Å bruke trafikkbetalingssystemet for det virkemiddelet det er for å nå målene våre. Der har vi ikke kommet i mål. Vi skulle ønske vi kom enda lenger i tråd med de faglige anbefalingene for det som skal til. Man burde gått enda høyere for å nå de målsettingene, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel (MDG), under fredagens pressekonferanse om enigheten i Oslopakke 3-forhandlingene.

På oppfølgingsspørsmål fra AO om byrådet ville ha enda høyere bompenger, svarte Stav bekreftende.

Stav ønsker ikke å si noe om hvilket kronenivå hun skulle ønsket at bomtakstene ender på.

– Det er ikke vilje i Høyre i Oslo eller Viken for å gjøre det man må for å nå klimamålene for denne gang, sier hun til Avisa Oslo.

Hun påpeker at det fortsatt er en del uklarheter rundt finansiering av pakken, og da spesielt Fornebubanen. Det gjelder nivået for statlig finansiering og bidrag fra grunneiere.

– Vi har dessverre ikke fått drahjelp fra staten utover det som er lovet tidligere, sier byråden.

Les mer om saken:

Ingen hemmelighet at man er uenige

Anette Solli, gruppeleder for Viken Høyre i fylkestinget, sier at de ikke er noen hemmelighet at MDG og Høyre er uenige om nivået på bompengene.

– Det tror jeg alle er godt kjent med. Det er jo krevende å finne et kompromiss oss imellom, fordi vi er interessert i å slutte når vi er i mål med finansiering av prosjektene. Vi er villig til å strekke oss langt for det, men ikke særlig lenger, sa Solli på pressekonferansen.

Hun synes man er kommet til et moderat nivå for bompenger, «som er til å leve med».

– Det er selvsagt litt mer vanskelig for oss enn noen av de andre å gå på med økning av bomtakster, men sett i lys av at de har ligget i ro siden 2016, har vi kommet til moderat nivå, sier hun til Avisa Oslo.

Solli ønsker på sikt at elbilfordelene i bomringen fjernes. I dag er det et stortingsvedtak på at elbilister maksimalt kan betale halvparten av det bilistene som kjører fossilbil betaler.

– Jeg tenker at taket bør bortfalle. Når nybilsalget er slik at alle kjøper elbil, må vi nok tenke at en bil er en bil. Jeg tror ikke at fossilbilenes tid er forbi, men 96 prosent av nybilsalget er elbiler.

Ap og Høyre i samme hjørne

Viken Ap har teamet opp med Viken Høyre når det gjelder synet på økte bompenger.

– Det har vært krevende for oss å være med på å øke bompengene. Vi har stått veldig nære Anette og Høyre i Viken. Vi har egentlig stått helt sammen om det, sier Edvin Søvik, finansfylkesråd i Viken (Ap).

– Hvorfor det?

– Fordi det er krevende å øke bompengene i den tiden vi er nå, hvor mange opplever økte priser på andre måter. Samtidig er det helt nødvendig å være med på noe, for å finansiere utbyggingen av kollektivtrafikken i Oslo og Viken, svarer Søvik.