– Hvis ikke vi kan frigjøre penger i budsjettet vårt for 2023, må vi begynne å kutte i frikjøp som er avtalt med varaer og rådgivere som er ansatt hos oss. Det vil ha alvorlige konsekvenser overfor dem og arbeidet vi gjør i gruppa.

Det sier Rødt-gruppeleder Siavash Mobasheri om hvordan tapet av ledervervet for utvalg for kultur og utdanning kan ramme Rødt Oslos bystyregruppe.

Vervet tilhører Mobasheris forgjenger Eivor Evenrud, som meldte seg ut av partiet i oktober. Hun meldte seg senere inn i Arbeiderpartiet.

Foran mandagens møte i forretningsutvalget foreslo Rødt at nåværende nestleder Hallstein Bjercke (V) tar over som leder, mens Rødt-politiker Maren Rismyhr overtar nestlederverv.

Forslaget innebar også at Evenrud skulle forlate sitt nåværende utvalg for å bli ordinært medlem av helse- og sosialutvalget.

– Ikke godt nok

Da Mobasheri argumenterte for forslaget sitt, ba han de andre partiene være « prinsipielle i denne saken».

Han viste til at Rødt ikke bare mistet en av sine fire faste representanter i bystyret, som følge av utmeldelsen. De mistet også representanttilskuddet og opposisjonstillegg på rundt 400.000 kroner.

– I tillegg har vi mistet det heltidsvervet som er viktig for oss både politisk og økonomisk, ettersom vi praktiserer partiskatt i partiet vårt, sier Mobasheri under møtet i forretningsutvalget.

Evenruds gruppeleder-etterfølger tilføyde at Rødt ikke kom med noe forslag om å få tilbake vervet da Evenrud var uavhengig. Men da hun meldte seg inn i Ap, tok de kontakt med Ap og gruppeleder Andreas Halse.

Målet var å finne en løsning uten å trenge å ta saken til bystyret.

– Frem til i dag så var det vanskelig å få et tilbud som vi opplevde som rimelig og rettferdig. Det kom et siste tilbud i siste liten like før møtestart som heller ikke var godt nok fordi vi trenger penger til å kunne kompensere den tapte arbeidskraften, sier Mobasheri.

Ingen støtte fra Ap

Ap-gruppeleder Halse sier at hans parti ikke støtter forslaget.

– Jeg kan starte først og fremst med at forslaget om å gjøre det på denne måten har ikke vært innom oss. Vi har ikke snakket med Eivor om hvilken interesse hun har for det. Det er jo en ganske naturlig del av dette, innledet han.

Der Halse ikke syntes det var vanskelig å se problemstillingen partiskiftet skaper for Rødt, men mente at den burde løses på en måte som fungerer for Ap.

– Vi havner i akkurat samme problem hvis vi skal kompensere på et så høyt økonomisk nivå. Da er det vi som må gjøre de samme valgene som Siavash ikke ønsker å gjøre. Det er utenfor forretningsutvalget og bystyret å diskutere det, det er noe som Arbeiderpartiet og Rødt må finne ut av sammen. Vi kan ikke støtte et forslag nå om en endring som vi ikke har vært med på å diskutere. Det er ganske klart, sa Andreas Halse.

– Umodent å behandle dette i dag

Da Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg fikk ordet, sa han at han prinsipielt støtter at Rødt beholder heltidsvervet i kultur- og utdanningsutvalget.

– Det eneste jeg stusser litt på – og jeg har ikke noe imot at Hallstein Bjercke blir leder av utvalget – er at man har byttet om på leder- og nestlederposisjonene, men hvis det er en avtale mellom Rødt og Venstre, så skal jeg ikke motsette meg det.

Lae Solberg sa at det var det samme for ham om saken behandles nå eller senere, men han henstilte de berørte partiene til å snakke sammen. Det samme gjorde Venstres Marit Vea. Venstre-politiker Marit Vea oppmuntret Rødt til å snakke mer med Ap. Hun sa at partikollegaen Bjercke ikke var kjent med forslaget.

– For oss fremstår det som ganske umodent å behandle dette i dag uansett. Alle som er berørt bør i hvert fall være kjent med at de foreslås i nye verv, mener Vea.

– Avgjørende å finne en løsning

Det haster imidlertid for Rødt og Mobasheri.

– For vår del er det helt avgjørende å finne en løsning på dette på bystyret på onsdag, hvis ikke må vi begynne å be folk om å snakke med sine arbeidsgivere. Det er der vi er nå, at vi ikke har kommet til enighet med Ap og derfor går til bystyret, sa gruppelederen.

Siavash Mobasheri uttalte seg etter at bystyrets sekretariats direktør Lars Arne Ryssdal hadde tolket lovverket dit hen at det trengs enstemmighet i bystyret dersom Rødt skal få viljen sin.

Om dette er riktig, vil Rødt se nærmere på ordningen etter 2023-valget.

– Vi vil ikke være med på avtalevalg som lett kan brytes i perioden. Da blir det helt meningsløst å fordele verv i starten av perioden, basert på en oppslutningsstyrke vi har fått i valget, sa Mobasheri.

Rødt-støtte fra Frp, FP og Sp

Rødt-gruppelederens forslag fikk støtte fra Folkets Parti-gruppeleder Cecilie Lyngby, som selv etterfulgte Bjørn Revil etter hans overgang til Frp.

– Jeg vil bare si at jeg forstår Rødt kjempegodt. Vi har selv vært i den situasjonen. Jeg vil støtte dette forslaget fordi det går utover gruppearbeid og det går utover den politiske lovnaden man har gitt til sine velgere, sa Lyngby.

Bjørn Revil dropper bompengeparti – blir med i Frp

Også Sp-politiker Morten Edvardsen støtter Rødt. Det samme gjelder Frps Camilla Wilhelmsen.

– Jeg vil oppfordre til at vi er prinsipielle her og støtter Rødt i at det vervet er det Rødt som har fått – ikke Arbeiderpartiet, sa Wilhelmsen.

Skal ha ekstraordinært møte onsdag

Da ordfører Marianne Borgen tok ordet, oppfordret hun Rødt og Ap til å komme sammen om en løsning. Hun foreslo at finansutvalget samles til et ekstraordinært møte når partiene har pratet mer.

– Jeg kan i hvert fall være med på det og jeg må si at jeg skjønner Rødts behov for rask avklaring, sa Ap-gruppeleder Andreas Halse.

– Jeg er glad i å snakke med Andreas Halse, så det er ikke noe problem i å fortsette å snakke med ham. Vi kan prøve å finne en løsning som vi opplever som rimelig og rettferdig for oss. Hvis vi klarer det så har aldri vårt mål vært å komme til bystyret med dette, sa Siavash Mobasheri.

Det ekstraordinære møtet i finansutvalget holdes onsdag.