– Jeg sitter med en følelse av å bli presset til å si ja.

Det sier en av Avisa Oslos kilder i Oslo Ap om Fornebubanen-saken.

Uttalelsen kommer i etterkant av mandagens møte i Oslo Aps bystyregruppe, der politikerne diskuterte prosjektet med en anslått prislapp på 23,3 milliarder kroner.

Blant flere av Arbeiderpartiets representanter er det en skepsis knyttet til å binde opp så mye av Oslos kollektivbudsjett til banen, som flere mener vil gagne Viken mer enn Oslo.

Saken har skapt en anspent situasjon mellom Oslo Arbeiderparti og Viken Arbeiderparti, ifølge Avisa Oslos kilder.

Sterk misnøye på grasrota

Det er delte meninger om prosjektet innad i Oslo Ap. Flere politikere skal også være kraftig provosert over det de oppfatter som et press fra Viken Ap og fylkesrådet.

– Det kommer til varig å skade forholdet mellom Oslo og Viken. Jeg kan ikke skjønne at vi da kommer til å forhandle om en avtale på mange år, dersom man bryter enigheten og ikke vil bygge Fornebubanen, sa Ap-politiker og finansfylkesråd Edvin Søvik til Avisa Oslo i forrige uke.

Dette er bare et av flere utspill fra Viken-politikere, som oppfattes som forsøk på å legge lokk på en diskusjon Oslo Ap må ta på vegne av sine egne velgere.

Men også i Viken Ap er det irritasjon. Flere kilder oppgir at det er en stor misnøye på grasrota, spesielt i Bærum. En annen påstand overfor Avisa Oslo er at forholdet mellom de to fylkespartiene ikke er godt.

Verken Oslo Aps leder Frode Jacobsen eller Bærum Ap-leder Thilde Marie Børsum har noen kommentar til hvorvidt Fornebubanen-saken har påvirket forholdet mellom Oslo og naboene i Bærum, Akershus og Viken.

Akershus Aps leder Anniken Huitfeldt har ikke besvart Avisa Oslos henvendelse.

– En realitet

Da Avisa Oslo viser til at flere i Oslo Ap føler seg presset til å stemme for prosjektet overfor finansfylkesråd Edvin Søvik (Ap), svarer han følgende:

– Fra vår side er det ikke noe press, men en realitet. Når man har en forhandling og et samarbeid med to parter, må begge si seg fornøyd med helheten. Beslutningen om Fornebubanen ble tatt for mange år siden. Det er brukt 3 milliarder kroner og man er i gang med å bygge. Om vi går tilbake på prosjektet vi har satt i gang, er det rett og slett umulig å inngå sånne avtaler igjen.


Han advarer:

– Hvis vi ikke skal ha det viktigste prosjektet, er det ikke noe grunnlag for høyere bompenger og økt finansiering til de andre prosjektene.

– Hvordan vil du beskrive forholdet mellom Oslo Ap og Viken Ap?

– Vi har et godt og konstruktivt samarbeid i Oslopakke 3-forhandlingene, men vi har ulike posisjoner og ulike interesser. Vi har gjennom mange år klart å finne felles enighet i Oslopakke 3 og har klart å løse våre felles mål. Jeg håper og tror at Oslo Ap fortsatt vil det, og at man fortsetter med de prosjektene man har satt i gang og holder avtalene man har inngått.

– Helt åpent

Om Oslo Ap faller ned på den beslutningen Søvik ønsker, er uklart. Det sier flere av de Avisa Oslo har snakket med.

– Det er helt åpent, sier en av Avisa Oslos kilder.

Under mandagens møte, der gruppeleder Andreas Halse la fram tall og fakta om saken, ytret flere meninger for og imot å stemme for prosjektet.

Prosjektets tilhengere mener at Oslo har godt av å bli knyttet tettere på arbeidsmarkedet på Fornebu, at banen vil forhindre kø og kork på E18 og gi store muligheter for byutvikling.

Dersom det er mulig å finansiering en forsterket Majorstua stasjon, vil banen også gi flere avganger på østgående linjer.

Per første kvartal 2022 hadde Fornebubanen allerede kostet tre milliarder kroner. At denne summen allerede er brukt opp, er et argument tatt i bruk som argument av prosjektets tilhengere, får Avisa Oslo vite.

Motsatt side mente at denne summen er liten sammenlignet med hvor mye Fornebubanen potensielt kan koste.

Per nå skal politikerne ta stilling til hvorvidt en anslått kostnadsramme på 23,3 milliarder kroner er noe bystyret skal godta. Den øvre kostnadsrammen er på over 26 milliarder kroner. Det finnes heller ingen garanti mot nye budsjettoverskridelser.

Dessuten har flere lokalpolitikere på Oslo øst gått ut overfor Dagsavisen og advart mot et bompengeopprør, som følge av økte bomtakster. En frykt i deler av bystyregruppa er at økte takster kan føre til at Ap mister viktige velgere eksempelvis i Groruddalen.