– Den høye prisveksten kan sannsynligvis tilskrives en blanding av høy etterspørsel, samt innføringen av ny avhendingslov fra nyttår, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL.

Han sier strengere krav til tilstandsrapporter har skapt flaskehalser i boligsalget, og at det dermed har kommet færre boliger på markedet i årets første måneder.

NBBL mener effekten er midlertidig, og at det kommende vårslippet av boliger vil normalisere boligforsyningen – og dermed dempe prispresset fra andre kvartal.