– Boligprisene falt kraftig i september. Den sterke oppgangen i august er nå i sin helhet korrigert i de sesongkorrigerte boligprisene, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Sesongkorrigert var tallene ned 0,8 prosent. De sesongkorrigerte tallene forteller noe om hva som er vanlig prisstigning eller -nedgang i samme periode foregående år.

– Stor usikkerhet

Prisene stiger normalt mest om våren, og det er vanlig at de faller eller flater ut om høsten. Med unntak av 2020, hvor det var en liten oppgang, har boligprisene ifølge Dagens Næringsliv falt hver september de ti siste årene.

– Usikkerheten om utviklingen i både norsk og global økonomi gjør det vanskelig å si om fallet gjennom høsten blir sterkere enn normalt. Vi blir imidlertid ikke overrasket om prisutviklingen i høst blir svak, sier Lauridsen.

For landet som helhet var boligprisene ned 2,2 prosent.

Hos Nordea er pågangen av kunder som ønsker finansieringsbevis fortsatt stor, men færre skal bruke det til å kjøpe hytte eller sekundærbolig, forteller leder for privatmarked Randi Marjamaa.

– Vi ser nå et skifte i boligmarkedet, der mange budrunder ikke går like fort og høyt som tidligere. Denne trenden tror vi blir forsterket framover, og våre økonomer venter en nedgang i boligprisene på 5-10 prosent det neste året.

Får mindre i lån

Mange som vil ha nytt finansieringsbevis eller oppdatere et tidligere finansieringsbevis får nå justert ned maksimalt lån på grunn av økt rente.

– Vi opplever likevel at kundene har forståelse for grensene som settes, for at deres lånebelastning ikke skal bli for stor framover. Kundene er nå mer bevisste økte renter og husholdningskostnader.

Boligprisene i Oslo har økt med 6,3 prosent hittil i år. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i hovedstaden er 89 248 kroner, og gjennomsnittprisen for en bolig er 6,6 millioner kroner.

Flere har pekt på den stramme tilbudssiden som en av årsakene til prisveksten. Antall boliger til salgs er nå tilbake på normale nivåer.