Torsdag 20. januar i år, på ettermiddagen, fanget kameraene opp at koronaverten åpenbart fikk «besøk» på jobb, og ikke at vedkommende var en senterkunde som skulle anmodes om bruk av munnbind og fukte hender med Antibac.

Politiet ble tilkalt og ransaket pauserommet som koronavertene disponerte på kjøpesenteret. Der fant de noe interessant.

Kikket rundt seg

Kameraene fanget opp at koronaverten, plassert bak et banner, kikket seg rundt før han tok opp to små poser fra lomma og som han viste frem til personen. Vedkommende kikket seg også rundt, og valgte deretter den ene posen og forsvant.

Politiet fikk se videoen og tok seg kort tid etter til kjøpesenteret. På koronavertenes pauserom ble det ransaket, og i 19-åringens jakke ble det funnet et knokejern.

Den andre posen ble ikke funnet. Den antatte narkokjøperen ble heller aldri identifisert.

Koronaverten ble anmeldt for salg av det politiet mente var cannabis, samt for brudd på våpenloven.

Koronaverten nektet for salg av hasj, men innrømmet at knokejernet var hans.

Han ble ikke trodd i Oslo tingrett rundt spørsmålet om det var narkotika i posen han overleverte på kjøpesenteret.

Tidligere dømt

19-åringen ble senest i 2020 dømt til 210 timers samfunnsstraff med en gjennomføringstid på sju måneder, subsidiært fengsel i sju måneder. Han er tidligere kjent for politiet for befatning med narkotika.

Fordi han ble tatt for narkosalg og med knokejern før gjennomføring av samfunnsstraffen ble påbegynt, risikerte han at dommen kunne bli omgjort til soning i fengsel.

Oslo tingrett påpeker at tenåringen var under 18 år da handlingene ble begått, og han slapp derfor en fellesstraff.

Han ble derfor dømt til betinget fengsel i 16 dager for de to nye forholdene.