Sykehjemmet jobber nå med testing og smittesporing av beboere og ansatte ved Langerudhjemmet. De aller fleste av de smittede er fullvaksinerte, med et par unntak.

Direktør for samfunnskontakt Henrik Mevold opplyser til Avisa Oslo om at ingen er innlagt per nå og alle som er smittet er på sykehjemmet.

Smitten ble oppdaget tidligere denne uken ved en del av sykehjemmet, og deretter ble massetesting av resten av hjemmet iverksatt.

Besøksrestriksjoner

Det er innført besøksrestriksjoner frem til smittesituasjonen er under kontroll. I situasjoner som krever besøk, vil dette være tilrettelagt.

– Har dere klart å spore opp hvor smitten kommer fra?

– Det jobber man med nå, men man har smitte på flere deler av huset. Det er grunnen til av vi innførte besøksrestriksjoner og tester alle på sykehjemmet i flere omganger nå, sier Mevold.

Det er til sammen 214 plasser ved Langerudhjemmet. Beboere som er smittet isoleres og alle medarbeidere ved berørte enheter bruker smittevernutstyr.

– Det er første gangen siden pandemien startet i 2020 at dette sykehjemmet er rammet av et større utbrudd med covid-19 smitte. Samfunnet er mer åpent og vi er så godt rustet som vi kan være med høy vaksinasjonsgrad hos både medarbeider og beboere, sier Helge Jagmann etatsdirektør i Sykehjemsetaten i en pressemelding.

Antall fullvaksinerte

Mevold kan ikke si noe om hvor syke de smittede er, men forteller at det er et godt utgangspunkt at de aller fleste er fullvaksinerte.

95 prosent av medarbeidere på sykehjem og helsehus i hovedstaten er fullvaksinerte. Av de rundt 3.400 beboerne på sykehjemmene, er det noen titalls som ikke er fullvaksinerte.

– Det er viktig å beskytte de mest sårbare gruppene mot smitte. Vårt mål er at alle medarbeidere som kan vaksinere seg, skal vaksinere seg. Det gjelder både mot covid-19 og influensa. De aller fleste medarbeidere er fullvaksinerte. Trolig er tallet noe høyere enn de 95 prosentene som kartleggingen viser, ettersom det er flere medarbeidere som er blitt fullvaksinerte i løpet av kartleggingsperioden, sier Jagmann.

Uvaksinerte medarbeidere skal ikke pleie uvaksinerte beboere, står det videre i pressemeldingen.

I oktober begynte tredje rundt med vaksineringen av sykehjemsbeboere i Oslo og hittil har 10 prosent av de eldre fått tredje vaksinedose. Oslo er dermed fylket med størst andel tredjedosevaksinerte eldre.