Gå til sidens hovedinnhold

Koronautbrudd på skole – stenger ned og sender alle hjem

Steinerskolen på Nordstrand stenger ned i ti dager – ut neste uke – etter koronautbrudd på skolen.

Daglig leder på skolen bekrefter at de stenger skolen i samråd med bydelsoverlegen.

– Det er et smitteutbrudd som berører flere enn en klasse. Det er vurdert som det tryggeste er å gjøre en nedstengning av skolen i en tid fremover, sier daglig leder Kjersti Hauger.

Hun vil ikke svare på hvor mange elever som er smittet, men utdyper at smitteutbruddet er fanget opp i tre klasser ved skolen.

Steinerskolen på Nordstrand har cirka 270 elever som alle må hjem nå mens skolen er stengt ned. Skolen har cirka 50 ansatte, men Hauger kan ikke svare på hvor mange elever og ansatte som er i karantene etter utbruddet.

I samråd med bydelsoverlegen

Nedstengningen av skolen skjer etter en vurdering av bydelsoverlegen i samarbeid med daglig leder.

En andel av elevene er dermed hjemme i karantene, mens andre er hjemme som vanlig. Alle ved skolen har imidlertid fått beskjed om å være ekstra oppmerksomme på symptomer og ha lav terskel for å teste seg.

– Hvor alvorlig ser dere på situasjonen?

– Det er alltid alvorlig, men ikke uventet. Dette tror vi går helt fint og vi er fornøyd med at det gjøres en nedstengning av skolen, svarer Kjersti Hauger.

– Hvordan er skolens fokus på smittevern?

– Det er veldig høyt og i tråd med anbefalingene som foreligger.

Hjemmeundervisning

Alle elever vil nå få hjemmeundervisning som er tilpasset sitt klassetrinn, fortsetter Hauger.

Hun svarer videre at skolen ikke har kommet til noen punkter om hvorvidt det er momenter ved utbruddet de kunne håndtert raskere eller bedre.

– Nå er vårt hovedfokus å gå ut informasjon til alle foreldre, sier hun.

Første smittetilfelle i forrige uke

Bydelsoverlegen på Nordstrand svarer at koronasmitte først ble oppdaget ved skolen i forrige uke, men at skolen driftet videre. Nærkontakter ble satt i karantene når de ble identifisert gjennom smittesporing.

Hun vil ikke svare på hvilken dag i forrige uke smitten ble oppdaget, ei heller hvor mange som er smittet. Sistnevnte begrunner hun med personvernshensyn.

– Hvorfor ble skolen stengt nå og ikke i forrige uke?

– Det er på grunn av at situasjonen nå har utviklet seg og bildet er nå et helt annet enn i forrige uke. Det hadde vært ekstremt hvis man hadde stengt ned etter ett påvist smittetilfelle, svarer bydelsoverlege Tanja Tomasevic.


Uavklart smitteomfang

Hun beskriver at smitteomfanget ved skolen er uavklart.

– Når situasjonen er uavklart bruker vi visse tiltak til vi får oversikt over situasjonen ved skolen. Det er her snakk om en liten skole der flere elever har søsken på andre trinn. Skolen har gjort en god jobb med tanke på smittevern, men lokalene legger begrensninger med tanke på logistikken. Selv om klassetrinn ikke møtes samtidig, bruker de for eksempel samme inngang og søsken møtes på tvers av trinn etter skoletid, sier Tomasevic.

Bydelsoverlegens inntrykk, basert på dialogen med skolen, er at de har fulgt smittevernrutinene. Hun ser ikke at skolen har gjort noen feil som har medført økt smitte.

Hun understreker for øvrig:

– Det er ikke nødvendigvis sammenheng mellom disse smittetilfellene. Det kan også være individuelle smittetilfeller som dukker opp samtidig.

I samråd med overlegen, har skolen gått ut med informasjon til berørte foreldre i karantene om at de bør teste seg. Tomasevic beskriver det som standard prosedyre.

– I situasjoner der smitteomfanget er uavklart, slik situasjonen er her, er det en sterk oppfordring om at alle i karantene følger anbefalingen om å teste seg. Alle de andre har fått beskjed om å ha en lav terskel for å teste seg og har fått informasjon om hvordan de kan gjøre det.

Tillit fra foreldreforening

Skolens foreldreforening uttrykker tillit til skolens håndtering av situasjonen.

– Vi har fått god og tydelig informasjon fra skolens ledelse og smittevernkyndige i bydelen, som bydelsoverlegen. Hjemmeskoleundervisningen er godt i gang hos dem som har vært i karantene og vi har fulgt utviklingen med hjemmeundervisning i våres og tenker at dette kommer til å gå veldig fint svarer Solveig Moltzau, som er leder av foreldreforeningen.

– Hvordan ser dere på at skolen forsøkte å holde åpent før de måtte stenge ned?

– Jeg har tillit til at skolens ledelse har tatt de riktige avgjørelsene i samarbeid med bydelen.

– Hva synes du som forelder om at dere har fått en slik situasjon på skolen?

– Jeg tenker at vi er i en pandemi og det er utopisk å tenke at man ikke skal berøres. Det som er viktig for oss da er at skolen har gode rutiner og vurderinger med tanke på smittevern og det synes vi at de har.

Kommentarer til denne saken