Koronautbrudd på skole – stenger ned og sender alle hjem