Det kommer frem av en kjennelse fra Oslo byfogdembete.

Restaurant Hereford AS har stått for driften av restauranten vis-à-vis Hotel Bristol siden 2015. Før sommeren var det imidlertid slutt, og driften ble overdratt til selskapet Hereford AS.

Restaurantdrømmen knust i bølge nummer to – slakter statlig koronastøtte

Skylder en halv million kroner

Nå er det tidligere driftsselskapet begjært konkurs av Skatteetaten. Ifølge kjennelsen har Restaurant Hereford AS er kravet fra Skatteetaten på 557.973 kroner og grunnlaget er skyldig forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for 1.–4. termin 2020.

I forbindelse med konkursbegjæringen redegjorde selskapets advokat for at bakgrunnen for at skyldig forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift ikke er betalt er korona-situasjonen som har gjort det vanskelig å ha normal drift.

Nødropet fra Parkteateret: -Jeg frykter for en hel bransjes fall nå!

– Tøft

Daglig leder i selskapet forteller til Avisa Oslo at man har forsøkt å finne nye måter å trekke gjester til restauranten på etter at pandemien kom, blant annet med livemusikk, men sier at man har ikke lykkes.

– Det har vært tøft. Vi har nesten ikke hatt gjester og det var ikke grunnlag for å drive videre. Det er trist.

Wallmans Salonger har fått to avslag om koronastøtte - står på kanten av stupet

Overdratt til nye eiere

Virksomheten ble overdratt til nye eiere i sommer, og de skal ifølge tidligere daglig leder sikre videre drift i lokalene.

Restaurant Hereford AS har fått deler av kjøpesummen, men vet ifølge kjennelsen ikke når de kan betale kravet til Skatteetaten. De ønsker en utsettelse, men Skatteetaten har opplyst at de ikke kan akseptere en utsettelse på ubestemt tid, særlig fordi en vesentlig del av kravet er skyldig forskuddstrekk.

Det har ikke lykkes Avisa Oslo å komme i kontakt med bostyrer om det har kommet øvrige krav til boet.